Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karol Wolski"

Kompensacje przyrodnicze podczas budowy dróg i autostrad w Polsce

Czytaj za darmo! »

Celem polityki transportowej zrównoważonego rozwoju gospodarczego powinno być tworzenie warunków do sprawnego, bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, gospodarczo i przestrzennie zasadnego przemieszczania osób i ładunków przy możliwie ograniczonym wpływie na środowisko naturalne. Właściwe utrzymana sieć drogowa jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 zakłada m.in. realizację prac na wybranych odcinkach autostrad: A1, A2 i A4 oraz AOW A8, modernizację oraz rozbudowę sieci dróg ekspresowych S-3, S-5, S-7, S-8, S-17, S-19, S -69, a także budowę kilkudziesięciu obwodnic miast i inne przedsięwzięcia poprawiające stan dróg w Polsce. Polskę cechuje jeden z najwyższych w Europie wskaźników różnorodności biologicznej. Najcenniejsze przyrodniczo obszary Natura 2000 występują w całym kraju. Specyfi ka liniowych inwestycji drogowych (np. konieczność zachowania odpowiednich [...]

 Strona 1