Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LAURENCJA KRASOWICZ"

Edukacyjna funkcja ogrodu na przykładzie szkoły podstawowej w Bochotnicy

Czytaj za darmo! »

Wiele szkolnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i przedsięwzięć ekologicznych jest odpowiedzią na konkursy i kończy się z ich rozstrzygnięciem. Realizowane w takim trybie projekty są ciekawe, ale ze względu na krótki czas trwania mają wąską grupę odbiorców i nie jest łatwo upowszechniać osiągane rezultaty. Z reguły oznacza to utratę korzyści wychowawczych i słabe oddziaływanie na społeczność lokalną. Niezwykle cenne są konkursy i przedsięwzięcia umożliwiające pracę z uczniami w sposób ciągły, przy efektach dostrzegalnych dla społeczności szkolnej i lokalnej w perspektywie wieloletniej. Taki właśnie charakter ma konkurs "Kształtujemy tożsamość krajobrazu" organizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski od sześciu lat. Przystąpieni[...]

 Strona 1