Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Błoński"

Chłodnicze przetwórstwo owoców wiśni

Czytaj za darmo! »

Wspólną cechą wszystkich produktów spożywczych jest ich nietrwałość, czyli podatność na naturalne, ciągłe i głównie nieodwracalne przemiany fizyczne, chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne. Efektem tych przemian są postępujące zmiany własności sensorycznych, przydatności użytkowej i walorów żywieniowych. W celu ochrony produktów żywnościowych stosuje się różne metody ich utrwalania. Jedną z takich metod jest zamrażanie, które polega na obniżeniu temperatury produktów do -18°C i niższej. Podstawowe grupy surowców poddawane w warunkach przemysłowych procesowi zamrażania, to owoce i warzywa. Uważa się, iż proces technologiczny zamrażania owoców jest dość trudny. W tej grupie asortymentowej, najwięcej problemów może wystąpić przy zamrażaniu i długotrwałym przechowywaniu[...]

 Strona 1