Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kolanda"

Zakup przez RZGW w Szczecinie statków do pracy przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych


  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie administruje drogami wodnymi Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Szczecina (km 741,6), wraz z jeziorem Dąbie, Odrą Zachodnią i licznymi kanałami wykorzystywanymi żeglugowo. Łącznie długość administrowanych eksploatowanych dróg wodnych wynosi 276,5 km. Są to szlaki żeglowne oznaczone klasami żeglowności I-III (o znaczeniu regionalnym) i Vb (o znaczeniu międzynarodowym), łączące wewnętrzne wody morskie i morski port w Szczecinie z europejską siecią śródlądowych dróg wodnych, stanowiące element Odrzańskiej Drogi Wodnej łączącej porty morskie ujścia Odry z aglomeracjami Górnego i Dolnego Śląska. Na długości 178,8 km Odra jest rzeką graniczną z Niemcami i jest utrzymywana wspólnie przez polską i niemiecką administrację. Utrzymanie wód i szlaków żeglownych po stronie polskiej odbywa się przy udziale czterech nadzorów wodnych: w Szczecinie (km 734,0 rz. Regalicy), w Widuchowej (km 701,8 rz. Odry), w Gozdowicach (km 645,3 rz. Odry) i w Słubicach (km 584,1 rz. Odry). Służby z nadzorów wodnych wykorzystują do pracy jednostki pływające różnych typów, w tym: pchacze MR-165, barki pchane BP20 i BP25, motorówki KS-100, ColmetBO-09, M-180, statek inspekcyjny MD-190, łodzie wiosłowe z silnikami zaburtowymi (4 szt.). Potrzeba zakupu nowoczesn[...]

 Strona 1