Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LEONARD NOWAKOWSKI"

Potencjalne zagrożenie - Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku po II wojnie światowej

Czytaj za darmo! »

Wody Morza Bałtyckiego są silnie zanieczyszczone. Stwierdzono w nich niebezpieczne stężenie detergentów i pestycydów, nadmierną koncentrację fosforu i azotu, związków ołowiu itp. Większość zanieczyszczeń spływa rzekami do morza, w tym odpady produkcyjne, wstępnie oczyszczone ścieki komunalne, środki owadobójcze, nawozy spłukiwane z pól itp. Wody Morza Bałtyckiego mają utrudniony kontakt [...]

Węgiel w energetyce światowej i w Polsce

Czytaj za darmo! »

Rozwój gospodarki światowej wiąże się zawsze z zapewnieniem odpowiedniej ilości paliw/energii na bieżące i przyszłe potrzeby z dostępem do nich. Postęp techniczny i technologiczny w produkcji i transporcie, w pozyskiwaniu surowców energetycznych oraz wykorzystaniu energii wody, słońca, pływów, zasobów geotermicznych itp. wpłynął na ich wykorzystanie w bilansie energetycznym świata. Szybk[...]

 Strona 1