Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz MALEJ"

Weryfikacja bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie ortofotomap wykonanych w różnych okresach czasowych DOI:


  I le razy idąc ulicą zastanawiamy się, czy aby na pewną wszystko jest na miejscu... Czy ten budynek tu stał? Czy to drzewo tu rosło? Czy czegoś tu przypadkiem nie brakuje? Bez wahania można stwierdzić, że każdy choć raz spotkał się z takim problemem. Żeby rozwiać nasze wątpliwości, sięgamy do pamięci, pytamy znajomych, wracamy do historii. Najlepszym jednak dokumentem, który doprowadzi nas do rozwiązania zagadki są zdjęcia: naziemne, lotnicze, czy satelitarne, wszystkie jakie są dostępne. Skoro już o zdjęciach i zagadkach mowa, to zapewne każdy zna popularną z gazet grę "znajdź różnicę", gdzie należało odnaleźć kilka różnic na dwóch podobnych obrazkach. Czasem różnic było sześć, czasem dziesięć, a czasem nawet dwadzieścia. Pierwsze odnajdowało się zwykle z ogromną łatwością, kolejne już ciężej, a znalezienie kilku ostatnich graniczyło z cudem. A gdyby tak zagadka sama się rozwiązywała? Gdyby można było w prosty i szybki sposób odnaleźć wszystkie różnice? Chyba nie będzie zaskoczeniem, jeśli okaże się, że można. jest również, aby obrazy były lokalizowane w przestrzeni[...]

Analiza zmian przestrzeni miejskiej na podstawie integracji danych o różnej charakterystyce DOI:


  Czy po wymianie dachu budynku na inny kolor będziemy posiadaczami nowego domu? Pewnie niektórzy stwierdzą, że w pewnym sensie tak. Ja jestem jednak zdania, że wciąż mamy od czynienia z tym samym obiektem. W marcowym numerze Przeglądu Geodezyjnego ("Weryfikacja bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie ortofotomap wykonanych w różnych okresach czasowych") przybliżyliśmy moduł aplikacji desktopowej, służący wykrywaniu zmian na obrazach z dwóch różnych okresów czasu, w ściśle wyselekcjonowanych strefach. Analiza opierała się na porównaniu wartości radiometrycznych zobrazowań, czyli założeniu, że zmiana obiektu niesie za sobą zmianę wartości piksela, który go przedstawia, mówiąc prościej - koloru. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy zmiana wartości piksela niesie za sobą zmianę obiektu i odwrotnie? Czy słusznie oskarżymy Kowalskiego o samowolkę budowlaną, jeśli zmieni kolor dachu z czerwonego na niebieski? W życiu często do podjęcia ostatecznej decyzji potrzebne są dodatkowe informacje. Podobnie sprawa ma się w przypadku analizy zmiany pokrycia terenu. Dzięki zastosowani[...]

 Strona 1