Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOGUMIŁA KUŹNICKA"

Wpływ zmian mikrostruktury w strefie wpływu ciepła na zachowanie korozyjne stopu aluminium z miedzią

Czytaj za darmo! »

Skutkiem wytwarzania warstw powierzchniowych metodami cieplnymi są zmiany mikrostruktury i własności w materiale rodzimym tj. powstanie strefy wpływu ciepła. W pracy przedstawiono wyniki badań zmian mikrostruktury duralu miedziowego AW-2017-T4 w strefie wpływu ciepła wytworzonej metodą jednostronnego indukcyjnego nagrzewania oraz badań potencjodynamicznych w 3% roztworze NaCl próbek pobranych[...]

 Strona 1