Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ ZABOROWSKI"

Kształtowanie chropowatości i struktury technologicznej warstwy wierzchniej zębów walcowych kół zębatych DOI:10.15199/148.2017.10.6


  Koła zębate spełniają ważną funkcję nie tylko w przenoszeniu napędu, ale także w przenoszeniu obciążeń i mają wpływ na wytwarzanie energii wibroakustycznej. Z tego względu ich poprawne wykonanie w procesie technologicznym i szerzej w procesie produkcyjnym musi spełniać założone wymagania konstrukcyjne i technologiczne [1 - 4]. Proces technologiczny jest tym szczególnym miejscem, gdzie powstają różnego rodzaju zakłócenia w układzie o-u-p-n wpływające na jakość wykonania, m.in. zębów kół zębatych, a w szczególności technologicznej warstwy wierzchniej [5 - 9]. Z tego względu istotne jest poznanie efektów wykonania zębów kół zębatych przez ocenę wysokości chropowatości i struktury technologicznej warstwy wierzchniej (TWW) [8]. Metodyka prowadzenia badań Badania TWW zębów kół zębatych prowadzono na szlifierce Nile typu ZSTZ 315 C1. Charakterystyka tej szlifierki wykazała, że można szlifować zęby kół zębatych o następujących parametrach: szerokość szlifowanego koła zębatego s = 20 - 170 mm, liczba podwójnych skoków ściernicy ns = 102 - 315 min.-1, prędkość posuwu obwodowego po = 80 - 800 mm/min. Badanie dokładności szlifierki przeprowadzono na podstawie PN-77/M-55551, co pozwoliło na zaliczenie tej obrabiarki do III klasy dokładności [8]. Szlifierka była wyposażona w urządzenie do ostrzenia ściernicy z trzech stron, a mianowicie dwa obciągacze boczne i jeden czołowy, co umożliwiło ostrzenie i wyrównywanie ściernicy po każdym przejściu wokół zęba koła zębatego. Do szlifowania zastosowano ściernicę typu T1Q z następującymi parametrami: średnica zewnętrzna ściernicy D = 350 mm, szerokość ściernicy H = 25 mm, kąt wierzchołka ściernicy δ = 140°, ziarno ścierne 99A, wielkość ziarna ścier[...]

Zastosowanie klejowej masy regeneracyjnej do zużytych powierzchni części maszyn dla zwiększenia ich trwałości

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano przeglądu istniejących i wykorzystywanych klejów przygotowanych na bazie epoksydów znajdujących zastosowanie w pokrywaniu zużytych powierzchni części maszyn w celu podwyższenia ich trwałości. SUMMARY It the review in article was executed was existing and used prepared on datum feature of epoxide glues of finding the use in covering of used surfaces of piece of machine en[...]

 Strona 1