Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Kazubek"

Zakończenie uroczystości jubileuszowych z okazji 70 lat działalności Oddziału Wrocławskiego SEP DOI:


  20 stycznia 2017 r. w Oddziale Wrocławskim SEP miało miejsce uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne działaczy i sympatyków Stowarzyszenia z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie to, w tym roku miało charakter szczególny, kończyło bowiem uroczystości jubileuszowe z okazji 70. rocznicy powołania i działalności Oddziału. Odbyło się w siedzibie NOT - część oficjalna w sali kinowej, a biesiadna w auli. Był to dobry pomysł, by te dwie części spotkania rozdzielić. W trakcie części oficjalnej kol. Andrzej Hachoł - prezes Oddziału powitał uczestników spotkania w tym szczególnie: Pawła Wróblewskiego - przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego, Zbigniewa Komara - przedstawiciela prezydenta miasta Wrocławia, Jarosława Obremskiego - senatora RP, władze Politechniki Wrocławskiej z rektorem prof. Cezarym Madryasem, rektorami poprzednich kadencji prof. Tadeuszem Więckowskim i prof. Andrzejem Wiszniewskim, prof. Waldemarem Rebizantem - dziekanem Wydziału Elektrycznego, prof. Czesławem Smutnickim - dziekanem Wydziału Elektroniki, prof. Arkadiuszem Wójsem - dziekanem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, a także dr. hab. inż. Leszka Pawlaczyka, dr. inż. Janusza Staszewskiego - prodziekanów Wydziału Elektrycznego. Wśród gości byli również profesorowie: Juliusz Gajewski, Marcin Habrych, Jan Iżykowski, Ryszard Kacprzyk, Eugeniusz Rosołowski, Andrzej Sikora, Janusz Szafran i Jan Zarzycki. Wrocławską Radę Federacji reprezentował kol. Tadeusz Nawracaj - prezes Zarządu WR FSNT NOT, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa - prof. Eugeniusz Hotała - przewodniczący DOIIB, Od[...]

Uroczystości Roku Stulecia SEP w Oddziale Wrocławskim SEP DOI:


  Dnia 11 maja 2019 r. Oddział Wrocławski im. Prof. Kazimierza Idaszewskiego obchodził uroczyście setną rocznicę powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 odsłonięciem w obecności kilkudziesięciu członków i sympatyków SEP tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi Oddziału - prof. Kazimierzowi Idaszewskiemu. Tablica została umieszczona na budynku A5 Politechniki Wrocławskiej u zbiegu ulic Smoluchowskiego i Norwida. Odsłonięcia dokonali: prof. Jerzy Jasieńko - prorektor Politechniki Wrocławskiej, Piotr Szymczak - prezes SEP oraz Andrzej Hachoł - prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Odsłonięcie tablicy poprzedziło wystąpienie prof. Jerzego Jasieńko - prorektora Politechniki Wrocławskiej. W tym budynku w małej sali elektrycznej odbył się 25 maja 1946 r. odczyt prof. Hugona Steinhausa nt. taryf elektrycznych. Na zakończenie odczytu padła propozycja powołania we Wrocławiu Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do budynku H14 Tawerna [...]

Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie kompozytu polianiliny z rdzeniem i nano-tlenkiem tytanu(IV) do zastosowań antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2019.9.2


  1. Wprowadzenie Ostatnie długoterminowe badania nowych rodzajów antykorozyjnych powłok ochronnych bazujących na modyfikowanej polianilinie wskazują, że dodatek pigmentu na bazie polianiliny z rdzeniem poprawia ich właściwości antykorozyjne. Nasze ostatnie badania wykazują, że wprowadzenie do tychże powłok modyfikowanych polianiliną cząsteczek nano-TiO2 znacząco wpływa na barierowość powłoki. Celem poniższej publikacji było sprawdzenie, czy istnieje efekt synergiczny przy zastosowaniu zarówno polianiliny osadzonej na rdzeniu oraz nano-TiO2. W ostatnich latach kwestie środowiskowe zyskują coraz ważniejsze znaczenie, co można również zaobserwować w przypadku wytwarzania i użytkowania powłok antykorozyjnych. Standardy dotyczące zdrowia i ochrony środowiska doprowadziły do drastycznego ograniczenia stosowania pigmentów na bazie toksycznych chromianów i ołowiu w organicznych powłokach ochronnych. Z tego też powodu wzrasta zapotrzebowanie na nowe, wydajne i nietoksyczne pigmenty, które gwarantowałyby efek- Otrzymano / Received: 05.03.2019. Przyjęto / Accepted: 13.05.2019. DOI: 10.15199/40.2019.9.2 Bartłomiej Kobiałka - magister inżynier, absolwent studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Obecnie doktorant na tymże wydziale. Zatrudniony w NanoPure Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. Badań i Rozwoju. Zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie polimerów przewodzących jako pigmentów antykorozyjnych, oddziaływania pomiędzy dodatkami antykorozyjnymi a spoiwami malarskimi oraz metody badań antykorozyjnych. E-mail: bartlomiej.kobialka@nanopure.pl Jakub S. Śliwiński - magister inżynier, chemik technolog. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Obecnie zatrudniony jako Specjalista ds. Badań i Rozwoju w firmie NanoPure Sp. z o.o. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii polimerów, ich przetwórstwa, zastosowań w nowoczesnych materiałach, a także zaga[...]

 Strona 1