Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Kanoza"

Technologie bateryjne stosowane w magazynach energii DOI:10.15199/74.2019.10.5


  Battery Energy Storage Systems (BESS) stosują ogniwa wtórne, czyli takie które po rozładowaniu mogą być ponownie naładowane. Ogniwa różnią się parametrami pracy. Można tu wyróżnić 3 najczęściej definiowane parametry do porównań: - maksymalne prądy ładowania i rozładowania, - liczbę cykli pracy, - żywotność projektową. Wybór technologii baterii musi być dokonany na etapie projektowania całego systemu. Zdefiniowanie granicznych parametrów pracy może wskazać preferowaną technologię budowy ogniw oraz w wielu przypadkach zmniejszyć koszty inwestycji. Z kolei parametry pracy baterii wynikają z realizowanych funkcji regulacyjnych całego systemu magazynowania energii. Jako przeciwstawne przykłady można tu podać udział w rynku mocy w stosunku do udziału w rynku energii. W pierwszym przypadku bateria jest krótkotrwale, ale często obciążana dużymi prądami. W drugim przypadku przez baterię przepływają kilkukrotnie mniejsze prądy, ale płynące w kilkugodzinnych okresach. Warto zwrócić uwagę na związany z funkcjonalnością aspekt ekonomiczny. Pojawiające się w przetargach wymogi spełniania jak największej liczby funkcji przez jeden magazyn energii, wymusza na dostawcach zastosowanie droższych technologii bateryjnych. Na etapie przetargu warto zdefiniować tylko oczekiwane funkcje, aby bez potrzeby nie podnosić kosztów całego przedsięwzięcia. Poniżej podano przykłady funkcji regulacyjnych magazynów energii: - Przejmowanie nadwyżek mocy przy zasilaniu odbiorów z sieci lub oddawaniu energii do sieci. - Zwiększanie zużycia energii produkowanej z własnych odnawialnych źródeł w lokalnym obszarze bilansowania. - Sprzedaż produkowanej energii w dogodnym okresie, np. w przypadku turbin wodnych sprzedaż energii wyprodukowanej w nocy po wyższej cenie w szczycie energetycznym w ciągu dnia. - Regulacja częstotliwości - pobieranie lub oddawanie energii do sieci w zależności od zmian częstotliwości w sieci. - Regulacja napięcia w sieci. - Kompensacja m[...]

 Strona 1