Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Józef Gierasimiuk"

Podstawowe zmiany zasadniczych wymagań BHP dotyczących maszyn pakujących

Czytaj za darmo! »

7 listopada br. w Dzienniku Ustaw Nr 199 poz. 1228 ukazało się rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Przepisy tego rozporządzenia wdrażają do prawodawstwa polskiego postanowienia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE. Ta nowa dyrektywa, tzw. maszynowa zawiera przepisy dotyczące maszyn i wprowadza zmiany do dyrektywy 95/16/ WE dotyczącej dźwigów (wind). Zastąpi ona dyrektywę 98/37/WE wprowadzoną do prawodawstwa polskiego obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących maszyn i elementów bezpieczeństwa. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe, istotne z[...]

Charakterystyka zmian dotyczących zasadniczych wymagań dla maszyn wynikających z wdrożenia nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Czytaj za darmo! »

W referacie scharakteryzowano, wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE zmiany dotyczące: - zakresu jej zastosowania obejmujące skorygowane definicje maszyny w sensie ścisłym i rozszerzonym oraz jednoznaczniejszego rozdzielenia wyrobów podlegających tej dyrektywie i dyrektywom 95/16/WE (dźwigowej) i 2006/42/WE (niskonapięciowej) oraz włączenia nowej grupy maszyn - uzupełnień i rozszerzenia zmian wymagań zasadniczych dotyczących szczególnie oceny ryzyka, ergonomii, bezpieczeństwa i niezawodności układów sterowania, instrukcji obsługi i wymaganej dokumentacji procedur oceny zgodności, oznakowania, deklaracji zgodności, a także rozszerzenia o wymagania dotyczące maszyn przenośnych, maszyn montażowych i innych maszyn udarowych oraz stosowanych w przemysłach farmaceutyczny[...]

Listy do redakcji Głos w sprawie instrukcji DOI:


  Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Pana Dariusza Smolińskiego "Niewłaściwe szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wypadków" zamieszczony w ATEŚCIE - Ochronie Pracy nr 3/2016. Moim zdaniem Autor celnie wypunktował zagadnienia istotnie wpływające na powstawanie wypadków, a często niedoceniane w trakcie analizy ich rzeczywistych przyczyn. Podzielając w pełni podstawowe tezy Autora tego artykułu, pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na nieścisłość informacji dotyczących instrukcji bhp wymaganych przepisami paragrafu 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 czerwca 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.), [...]

 Strona 1