Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW GACEK"

Freon R-134a - nie zawierający chloru czynnik chłodniczy

Czytaj za darmo! »

Zanalizowano możliwości otrzymywania nowego nie zawierającego chloru czynnika chłodniczego - freonu R-134a (l,l,l,2-tetrafiuoroetanu). W najbliższej przyszłości zastąpi on freon R-12(dichlorodifluoroetan) powszechnie używany w chłodnictwie. Omówiono proces otrzymywania freonu R-134a z 1,1,2-trichloroetanu oraz przedstawiono przykłady rozwiązań technologicznych. hemiczna stabilność freonów -[...]

Heterogeniczne układy katalityczne procesów otrzymywania freonów w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono szczegółową analizę rodzaju kontaktów stosowanych w reakcji katalitycznej wymiany chlorowca (Cl/F) przebiegającej w fazie gazowej z udziałem wielu chlorowcopochodnych organicznych i na tym tle przedstawiono układy katalityczne, które są stosowane w procesach otrzymywania freonu R-134a. reony wytwarza się najczęściej za pomocą dwóch podstawowych metod: periodycznej w układzie [...]

Heterogeniczne układy katalityczne procesów otrzymywania freonów w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono szczegółową analizę rodzaju kontaktów stosowanych w reakcji katalitycznej wymiany chlorowca (Cl/F) przebiegającej w fazie gazowej z udziałem wielu chlorowcopochodnych organicznych i na tym tle przedstawiono układy katalityczne, które są stosowane w procesach otrzymywania freonu R-134a. reony wytwarza się najczęściej za pomocą dwóch podstawowych metod: periodycznej w układzie [...]

 Strona 1