Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Śmigielska"

Makrocykle porfirynoidowe jako związki budulcowe do tworzenia nanoukładów

Czytaj za darmo! »

Porfirynoidy to duża grupa związków makrocyklicznych obejmująca przede wszystkim porfiryny i ftalocyjaniny. Związki te były dotychczas stosowane komercyjnie na dużą skalę jako barwniki, a obecnie coraz częściej znajdują zastosowania katalityczne i sensoryczne. Badania prowadzone na porfirynoidach zmierzają do ich wykorzystania w nanotechnologii. Ze względu na zdolność samoorganizacji i samoporządkowania, przewodnictwo prądu i właściwości optyczne porfirynoidy mogą stanowić klucz do nanomateriałów o właściwościach dotychczas nieosiągalnych. A review, with 66 refs., of properties and uses of porphyrinoid compds. in nanotechnol. as electrical conductors, diodes, photochromic structures, solar cells, sensors and catalysts. Richard P. Feynman na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego w 1959 r. przedstawił koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej operować na poziomie nanometra1, 2). Wraz z postępem nanotechnologii, w której początkowo dopatrywano się jedynie miniaturyzacji istniejących układów stosując technikę zwaną top-down, zaczęto rozwijać ideę tworzenia nowych struktur o zaprojektowanych właściwościach i funkcjach atom po atomie, cząsteczka po cząsteczce z wykorzystaniem techniki bottom-up3). Najbardziej popularne nanostruktury to fulereny i nanorurki, które mają właściwości fizyczne, chemiczne i optoelektryczne pozwalające na tworzenie materiałów o różnych zastosowaniach, w tym włókien o dużej wytrzymałości, przewodników i półprzewodników oraz tranzystorów1, 4). Kolejną grupę spełniającą kryteria stawiane związkom chemicznym o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii stanowią układy porfirynoidowe. Mgr Michał KRYJEWSKI w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W roku 2006 współorganizował SKN Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii przy Katedrze Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Obecnie pracuje[...]

 Strona 1