Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józef Sztorc"

Osoby niepełnosprawne a arogancja władzy DOI:

Czytaj za darmo! »

Prawie 30 lat temu nowy, odmieniony po 1989 r. Sejm RP uchwalił "Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" (9.05.1991 r.). Była to na owe czasy najlepsza chyba na świecie ustawa regulująca obowiązki państwa wobec osób niepełnosprawnych, tej najbardziej pokrzywdzonej przez los części społeczeństwa, a jest to przecież kilka milionów naszych obywateli. Minęło 28 lat od uchwalenia tak bardzo oczekiwanej przez środowisko ustawy. Powołano Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tzw. PFRON. Niepotrzebne nowelizacje Osoby niepełnosprawne oraz w miarę dobrze funkcjonujące wtedy Spółdzielnie Inwa[...]

 Strona 1