Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Biller"

Produkty chronione z krajów trzecich, zarejestrowane w UE DOI:10.15199/65.2016.6.5


  W artykule podano strukturę produktów zarejestrowanych w UE przez państwa trzecie jako produkty chronione. Scharakteryzowano niektóre z nich: andorską wołowinę, ryż tajlandzki, norweskiego dorsza atlantyckiego, kawy: kolumbijską i tajlandzkie, indyjską herbatę oraz turecką baklawę. Obecnie w Unii jest zarejestrowanych dziewiętnaście produktów pochodzących z państw trzecich, opublikowano wnioski na dwa produkty, a na rejestrację kolejnych dziesięciu produktów złożono wnioski.Prawo europejskie na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych [12] umożliwia rejestrację produktów o szczególnych cechach jakościowych jako Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność nie tylko państwom Wspólnoty, ale również krajom spoza Unii. Daje to określoną gwarancję konsumentom, że nabywają produkt o znanym pochodzeniu, certyfikowany przez uznane instytucje, o znanych, tzw. wysokich cechach jakościowych. Analogicznie - mobilizuje producentów spoza Unii do dostarczania na rynek Wspólnoty produktów autentycznych, o określonych, pożądanych, powtarzalnych cechach. Dziewiętnaście produktów pochodzących z krajów spoza Unii zarejestrowano do 10 stycznia 2016 r. Oprócz tego opublikowano już wnioski dla dwóch produktów i złożono wnioski dla dziesięciu produktów. Łącznie stanowi to trzydzieści jeden produktów pochodzących z jedenastu różnych państw: z dwóch państw europejskich (Norwegia i Andora) oraz z Turcji (Europa/Azja), z pięciu państw azjatyckich: Chin, Indii, Tajlandii, Kambodży i Wietnamu, z jednego kraju afrykańskiego (Maroko) oraz z dwóch krajów amerykańskich (Kolumbia - Ameryka Płd. i Dominikana - Ameryka Śr.). Strukturę produktów już zarejestrowanych przez państwa spoza Wspólnoty oraz tych, dla których opublikowano i złożono wnioski przedstawiono na rysunku. Najwię[...]

Funkcjonalny i pokrzepiający napój kombucza - technologia otrzymywania oraz jakość sensoryczna i właściwości fizykochemiczne DOI:10.15199/64.2016.2.5


  Kombucza jest napojem popularnym na świecie od wielu lat, lecz mało znanym w Polsce. Dostępny jest w wybranych sklepach ze zdrową żywnością lub w sprzedaży internetowej. Jest napojem o specyficznych walorach sensorycznych, powstającym w procesie fermentacji słodkiej, czarnej herbaty przez specjalnie przygotowaną kulturę drożdży i bakterii kwasu octowego. Doskonale wpisuje się w trendy napojów funkcjonalnych promujących dobre samopoczucie. Napój kombucza charakteryzuje się małą zawartością cukrów ogółem (2,5 g/100 ml) i bezpośrednio redukujących (ok. 1 g/100 ml), przy wysokim ekstrakcie ogółem (ok. 10,5oBx), co sugeruje o zawartości innych związków organicznych powstających w czasie fermentacji naparu. Kombucza jest napojem o bardzo niskim pH (3,4), hipertonicznym o wysokiej osmolalności (437 mOsm/kg H2O). Z tego względu nie powinien być polecany jako napój gaszący pragnienie, ale jako napój odżywczy i/lub regeneracyjny o właściwościach wynikających z właściwości związków organicznych powstających w czasie fermentacji herbaty.[...]

Trendy na rynku napojów bezalkoholowych DOI:10.15199/64.2017.4.3


  Od wielu pokoleń obserwuje się wzrost konsumpcji napojów produkowanych przemysłowo, które zastępują domowe soki czy kompoty. Do 2020 r. przewiduje się spadek spożycia napojów gazowanych i tradycyjnych soków owocowych produkowanych metodą odtwarzania, natomiast wskazuje się na wzrost spożycia wód mineralnych, soków owocowych NFC, napojów fermentowanych roślinnych, izotonicznych i innych funkcjonalnych i wygodnych w użyciu. Napoje oprócz smaku powinny zawierać substancje o znaczeniu odżywczym i/lub fizjologicznym, np. działające uspokajająco lub pobudzająco, ułatwiające procesy trawienia i przyswajania składników odżywczych, ogólnie wzmacniające, przyspieszające i/lub regulujące metabolizm. Przewiduje się wzrost spożycia wód mineralnych i napojów bezalkoholowych o właściwościach funkcjonalnych. Bardzo ważnym trendem kształtującym rynek napojów bezalkoholowych będzie zwiększanie roli ceny w konkurowaniu o konsumenta, czyli trend value for money (najlepszy stosunek ilości/jakości napoju do jego ceny). W UE, w tym także w Polsce, preferowane są opakowania kartonowe, a najpopularniejszym smakiem jest wciąż pomarańczowy.Wprowadzenie Polski rynek soków i napojów bezalkoholowych w dużej mierze zależy od nastrojów konsumentów i ich świadomości żywieniowej. Z Raportu KPMG opublikowanego w 2016 r. wynika, że polscy konsumenci zakupili w 2015 r. napoje bezalkoholowe o łącznej wartości 21,7 mld zł, a w perspektywie 2020 r. łączna wartość sprzedaży napojów bezalkoholowych ma zwiększyć się o co najmniej 14%, tj. ma przekroczyć wartość 24 mld zł. Dane Raportu wskazują także, że statystyczny Polak w 2015 r. kupił 184 l różnych napojów bezalkoholowych, przy czym najwięcej wydano na napoje gazowane (ponad 28% wydatków), a następnie na soki, nektary i napoje owocowe (ponad 27% wydatków) [6]. W Polsce produkuje się łącznie ok. 5 mld l soków, nektarów i napojów owocowo- -warzywnych [10]. W 2014 r. przeważała produkcja napojów i soków pitnych. Spożycie s[...]

 Strona 1