Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Popis"

Badania nad procesem ciągnienia drutów z aluminium i jego stopów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad procesem ciągnienia aluminium, stopu almgSi oraz wybranych stopów aluminium z dodatkiem żelaza. materiałem wsadowym była walcówka z linii cP o średnicy 9,5 mm. Przeprowadzono badania laboratoryjne i przy prędkościach przemysłowych. celem badań było określenie wpływu stanu walcówki al uzyskiwanego na drodze doboru warunków odlewania, dodatku żelaza oraz krzemu i magnezu na charakterystyki umacniania się drutów podczas procesu ciągnienia. In the paper presents the results of investigation of wire drawing process of aluminium, AlMgSi alloy and some aluminium alloys with iron addition. The material charge was 9.5 diameter aluminium rod of CCR line. Made an investigation of laboratory research and industry speed. The aim of this research was deter[...]

 Strona 1