Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KUJAWA-ROELEVELD"

Wykorzystanie ścieków szarych w indywidualnych systemach kanalizacyjnych


  Artykuł powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Ochrony Środowiska, Melioracji i Inżynierii Środowiska) z Uniwersytetem w Wageningen (Wydział Technologii Środowiska) i przedstawia techniczno-ekonomiczną analizę systemów ponownego wykorzystania ścieków szarych, przeznaczonych głównie dla budownictwa jednorodzinnego na terenach wiejskich, zwłaszcza w sytuacjach okresowej suszy (coraz częściej powtarzająca się sytuacja w Polsce zachodniej i centralnej).Coraz częściej dyskutuje się na temat logiki obecnych systemów sanitacji, w których wszelkie rodzaje ścieków (bytowo- gospodarcze, deszczowe, przemysłowe) są ze sobą mieszane i oczyszczane w centralnej oczyszczalni ścieków. Prowadzi to do rozcieńczania ścieków bardzo skoncentrowanych i do zanieczyszczania ścieków rozrzedzonych, a także do utraty rożnych zasobów. W gospodarstwach domowych mamy np. do czynienia z sytuacją, w której skoncentrowane ścieki z toalet (ścieki czarne, mocz), gdzie obecna jest większość substancji biogennych (azot 90%, fosfor 50-60%, potas 70%), resztki środków farmakologicznych, hormonów i zarazków chorobotwórczych, mieszane są ze stosunkowo "czystymi" ściekami z łazienek, pralni i kuchni. Bardzo zróżnicowana charakterystyka tych dwóch strumieni sugeruje, że powinny być one osobno zbierane i osobno (odpowiednio) oczyszczane w celu odzyskania obecnych w nich zasobów takich, jak: związki biogenne (jako nawóz w rolnictwie, zwłaszcza fosfor, którego zasoby naturalne skończą się za jakieś 100-150 lat), energia (np. zastosowanie beztlenowego oczyszczania - fermentacji - w celu przetworzenia ich w nośnik energii - metan), czy woda (powstała z odpowiedniego oczyszczania ścieków, zwłaszcza szarych). W Holandii ta nowa forma sanitacji (tzw. nowa sanitacja) cieszy się zwiększonym zainteresowaniem. W ośrodkach uniwersyteckich prowadzi się badania nad odpowiednimi (optymalnymi) technologiami oczyszczania osobno zbi[...]

 Strona 1