Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Ciepielowski"

RECENZJE

Czytaj za darmo! »

Kazimierz Banasik - Wyznaczanie wezbrań powodziowych W małych zlewniach zurbanizowanych Warszawa 2009, wyd. SGGW , str. 42 Rys. 14 (4 rys. powtórzone w kolorach) 4+4 Tabl. (4 w zasadniczym tekście "Opis metody", 4 w rozdz. "Przykłady Obliczeniowe") Skorowidz 23 definicji.Recenzowana publikacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu projektantów, pracowników administracji państwowej różnych szczebli oraz dydaktykom, którzy zajmują się oceną zjawisk powodziowych, ostatnio z większą częstotliwością nawiedzających Polskę. Publikacja dotyczy wezbrań powodziowych powstałych w wyniku opadów nawalnych, krótkotrwałych o dużej wydajności i przynoszących katastrofalne skutki dla środowiska. Chociaż Autor zastrzega w tytule, że podana[...]

Przegląd Wydawnictw

Czytaj za darmo! »

Kazimierz Banasik: Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Warszawa 2009, wyd. SGGW, str. 42.Recenzowana publikacja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu projektantów, pracowników administracji państwowej różnych szczebli oraz dydaktyków, którzy zajmują się oceną zjawisk powodziowych, ostatnio z większą częstotliwością nawiedzających Polskę. Publikacja dotyczy wezbrań powodziowych powstałych w wyniku opadów nawalnych, krótkotrwałych, o dużej wydajności i przynoszących katastrofalne skutki dla środowiska. Chociaż Autor zastrzega w tytule, że podana metodyka dotyczy małych zlewni zurbanizowanych, wydaje się, że może być stosowana również po niedużej korekcie w zlewniach innego typu, na[...]

 Strona 1