Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"JANAS A."

Czynniki kształtujące wygląd ogniowych powłok cynkowych

Czytaj za darmo! »

Zanurzeniowe powłoki cynkowe są bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. Mogą mieć bardzo zróżnicowany wygląd pomimo tego, że zostały nałożone w tym samym procesie technologicznym. W artykule przedstawiono przyczyny tego zjawiska. Zaproponowano sposoby umożliwiające otrzymanie jednorodnych i estetycznych powłok. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka, wygląd Factors shaping the appearance of hot-dip galvanizing coatings Hot-dip galvanizing coatings constitute a very good anticorrosion protection of structures. They may have a very varied appearance despite the fact that they have been imposed in the same technology process. This article presents reasons of this phenomenon. It also describes methods that permit obtaining homogeneous and aesthetic coatin[...]

Zdrowe kalosze


  Skóra stóp człowieka narażona jest na działanie wielu szkodliwych czynników, dlatego też często atakują ją choroby, takie jak: grzybica, drożdżyca, zakażenia bakteryjne oraz wypryski. Grzybicę stóp wywołują grzyby - dermatofity, które mają powinowactwo do keratyny zawartej w paznokciach, naskórku i włosach. Drożdżyca jest wynikiem zakażenia drożdżakami z gatunku Candida albicans. Występują one fizjologicznie na skórze i błonach śluzowych człowieka, a zmiany chorobowe występują wtedy, kiedy zaistnieją dodatkowe czynniki, jak np. maceracja naskórka spowodowana nadmierną potliwością, drobne urazy i otarcia naskórka. Wyprysk kontaktowy na stopach najczęściej wywołują sztuczne włókna i farby (skarpety, rajstopy, pończochy), składniki gumy, oraz związki zawierające formalinę. W latach 1997-1998 przeprowadzono[...]

Rola i znaczenie elementów składowych w obuwiu. Cz. I DOI:


  Podstawą, szkieletem obuwia jest układ: podpodeszwa-zakładka- podnosek. Na ,,szkielecie" rozpięta jest cholewka - wierzch obuwia. Rolą tego układu jest utrzymywanie przestrzennego, trójwymiarowego kształtu nadanego przez kopyto, tak aby stopa nie odczuwała żadnego dyskomfortu. Głównym elementem układu jest podpodeszwa, na której spoczywa stopa częścią podeszwową. W tej części stopy znajduje się najwięcej gruczołów potowych, 600 na cm2, a w części grzbietowej stopy jest ich około 250 na cm2 stopy. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia, bodźców emocjonalnych bądź wykonywanego wysiłku fizycznego, gruczoły te aktywniej wydzielają pot, np. u hutników do 3 litrów na godzinę. W skórze człowieka znajduje się od 2 do 3 milionów gruczołów ekrynowych. Gruczoły te nie są rozmieszczone równomiernie na całym ciele, występują głównie na dłoniach, stopach oraz czole. Głównym czynnikiem pobudzającym te gruczoły do aktywności jest acetylocholina. Pot jest bezwonny, składa się w 99% z wody, pozostałe składniki to jony sodu, potasu, wapnia, aminokwasy, mocznik, prostaglandyny i witaminy. Nadmierne wydzielanie potu powoduje zwiększoną wilgotność w obuwiu, a co za tym idzie, ułatwia rozwój bakterii saprofitujących oraz grzybów drożdzopodobnych takich jak staphylococcus aureus, candida albicans. W związku z tym bardzo istotny jest dobór materiałów na obuwie, a szczególnie na podpodeszwę. W podpodeszwie magazynuje się bowiem wydzielany przez stopę pot. Generalną zasadą, która zwiększa komfort użytkowania obuwia i zmniejsza możliwość p[...]

Rola i znaczenie elementów składowych w obuwiu. Cz. II DOI:


  Parametry czasowo-przestrzenne chodu: - rytm lokomocji cadence (c) - jest to liczba kroków wykonywanych w ciągu jednej minuty. Naturalny rytm lokomocyjny jest u kobiet większy o 6-9 kroków niż u mężczyzn i wynosi odpowiednio 122 i 116 kroków na minutę. Podczas chodu cały aparat ruchowy człowieka, stawy, mięśnie oraz w szczególności stopy, wykonują ruchy przywodzenia, odwo-dzenia, podpierania, odbicia, co ma ogromne znaczenie dla obuwia i jego wewnętrznych elementów takich jak, podpodeszwa (jej skłon), zakładka, zapiętek, podnosek, wyściółka itp. Każdy człowiek ma swój indywidualny chód, co jest związane z budową anatomiczną, stanem fizycznym, siłą mięśni, stawów, ewentualnymi schorzeniami itp. Materiały w obuwiu, w tym szczególnie zapiętek, poddawane są ogromnym obciążeniom mechanicznym. Zgodnie z zasadami konstrukcji obuwia, we wszystkich rodzajach obuwia, oczywiście oprócz klapek i sandałów, stosuje się w tylnej części cholewki od strony cholewki stykającej się ze stopą "zapiętek". Rola zapiętka polega na zatrzymywaniu łuku pięty podczas fazy chodu, w której to fazie pięta odrywana[...]

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: jak aplikować? DOI:


  W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu "Inteligentny rozwój", warto zapoznać się z praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi pisanie wniosków. 1. Sedno wniosku powinno być opisane w sposób zwięzły, zrozumiały, wyjaśniający istotę proponowanych rozwiązań i technologii. 2. Wniosek musi zawierać rozwiązania innowacyjne: może to być innowacja procesowa lub produktowa. Optymalne są wnioski zawierające obie te innowacje. 3. Istotnym elementem jest uzyskanie opinii o innowacyjności, która może być sporządzona przez: a) jednostkę badawczo-rozwojową zgodnie z Ustawą z dn. 25 lipca 1985 r. Dz.U. z 200 nr 33, poz. 388 z późniejszymi zmianami; b) jednostkę naukową, czyli: - podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych w rozumieniu[...]

Reklamacje obuwia w świetle ustawy z 30 maja 2014 r. DOI:


  W ramach nowej ustawy o prawach konsumenta, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. ( Dz. U. 2014, poz. 827), zlikwidowano pojęcie niezgodności z umową wprowadzając pojęcie wady. Ta nowa ustawa dotyczy zarówno relacji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak również pomiędzy konsumentem a sprzedającym. Poprzednio obowiązująca ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 141, poz. 1176 ze zm.) dotyczyła tylko relacji pomiędzy sprzedającym a konsumentem (klientem) - nie określała także zasad sprzedaży internetowej i poza siedzibą firmy. Relacje handlowe oraz sposób reklamacji pomiędzy firmami regulował Kodeks Postępowania Cywilnego. Należy podkreślić, że dzięki intensywnej kampanii informacyjno- reklamowej, świadomość konsumentów odnośnie swoich praw jest zdecydowanie większa; konsumenci z nawału informacji szybko wyłuskali dla nich najkorzystniejszą, tzn., że złożenie reklamacji po raz drugi pozwala im, zgodnie z art. 560 par. 2 nowej ustawy, na wymianę rzeczy reklamowanej (obuwia) na wolną od wad lub na odstąpienie od umowy - większość osób reklamujących obuwie żąda odstąpienia od umowy, czyli de facto żąda zwrotu gotówki. Działa to niekorzystnie na funkcjonowanie zakładu produkującego obuwie, gdyż np. w przypadku producentów elektroniki, telefonów, spr[...]

Dla innowacyjnych DOI:


  5 grudnia ub. roku w PGE Narodowym odbyła się konferencja "Fundusze Europejskie. Nowoczesna Gospodarka siłą rozwoju", zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju. Poświęcona ona była wdrażaniu w Polsce projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, o pierwszych efektach tych działań i planach na najbliższy rok. Konferencję otworzył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, który zaprezentował pierwsze efekty wdrożenia w Polsce projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wartość 8680 umów, które do tej pory podpisano to niemal 60 milionów złotych, a łączna wartość środków zaangażowanych w ich realizację to 95 milionów złotych - w ciągu ostatnich miesięcy wykorzystanie unijnych funduszy nabrało prawdziwego rozpędu. W trakcie wystąpień zapowiedziano także znaczne uproszczenia w ubieganiu się o dotacje unijne. Zmiany, które zaproponowało Ministerstwo Rozwoju stanowią jeden z elementów ogłoszonej niedawno Konstytucji Biznesu. O interesy beneficjentów będzie dbał rzecznik Funduszy Europejskich. Będzie on odpowiedzialny między innymi za gromadzenie wniosków i postulató[...]

Skórzane perspektywy Innowacyjna garbarnia DOI:


  Przemysł skórzany to stale rosnący sektor światowej gospodarki; ten ciągły wzrost ma kilka przyczyn, m.in. stale powiększający się popyt w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale również w krajach producenckich, takich jak Chiny czy Indie. Zainteresowanie produktami skórzanymi z roku na rok wzrasta ze względu na fakt, że dotąd nie wymyślono produktu lepszego niż skóra naturalna. Przez lata próbowano wyprodukować materiał (tworzywo), który mógłby zastąpić skórę naturalną, lecz bez powodzenia. Skóra naturalna pozostaje niekwestionowanym liderem i jest praktycznie nie do zastąpienia. Sektor skórzany ma dobre perspektywy, gdyż jest odporny na wahania koniunktury. Wyroby ze skóry to produkty z "wyższej półki", na które istnieje ciągły popyt, nawet w czasach kryzysu. W polskiej branży skórzanej zaszły w ciągu ostatnich 29 lat rewolucyjne zmiany. Na gruzach upadłych kombinatów państwowych powstały prywatne, często rodzinne przedsiębiorstwa, których produkty są konkurencyjne dla zachodnich producentów. Firmy takie jak: Ochnik, Wittchen, Gino Rossi, Wojas, Ryłko, Kazar udowadniają, że polskie marki też mają renomę, wzornictwo na światowym poziomie oraz bardzo dobrą jakość swo[...]

Rozgraniczenie użytkowników wieczystych DOI:

Czytaj za darmo! »

Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek, wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego samego podmiotu - Skarbu Państwa? Takie pytanie prawne zadał Sąd Okręgowy w Częstochowie Sądowi Najwyższemu, rozpoznając apelację wniesioną w sprawie o rozgraniczenie. Stan faktyczny był następujący: Wnioskodawca E-G spółka z o.o., jako wieczysty użytkownik działek stanowiących własność Skarbu Państwa [...]

Zadania i kompetencje rzeczoznawcy DOI:

Czytaj za darmo! »

Z definicji rzeczoznawca to specjalista powołany do wykonania orzeczenia czy opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji fachowych; biegły; ekspert. W kilku przypadkach jak: rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nadaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; rzeczoznawca w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - uprawnienia nadaje Główny Inspektor Pracy na wniosek komisji kwalifikacyjnej; rzeczoznawca budowlany - uprawnienia nadaje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W pozostałych przypadkach uprawnienia rzeczoznawcze nadawane są przez stowarzyszenia i izby branżowe na podstawie własnych statutów i regulaminów, przez Federac[...]

 Strona 1  Następna strona »