Wyniki 1-10 spośród 168 dla zapytania: authorDesc:"MAZUR A."

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Czytaj za darmo! »

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach wchodzi w skład administracji zespolonej województwa działającej pod przewodnictwem Wojewody Śląskiego i wykonuje zadania przewidziane ustawą - Prawo budowlane w zakresie nadzoru budowlanego.WInspektoracie jest zatrudnionych 45 osób, przy czym większość ma wyższe wykształcenie inżynierskie i uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji. Obecnie trwa reorganizacja Inspektoratu polegająca na likwidacji delegatur, które miały siedziby w Częstochowie i Bielsku-Białej. Stworzenie jednolitej struktury organizacyjnejma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, polepszyć jakość i terminowość załatwiania spraw. Od 7 listopada 2007 r. Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego jest mgr inż[...]

Zimny rozlew win, alternatywa dla procesu pasteryzacji

Czytaj za darmo! »

Wino jest najpopularniejszym i najstarszym napojem alkoholowym świata, powstałym poprzez fermentację alkoholową soku winogronowego. Ma ono specjalne miejsce w większości religii - w chrześcijaństwie traktowane jest jako symbol krwi Chrystusa, w judaizmie wierzy się, że winogrono było zakazanym owocem z Drzewa Poznania Dobra i Zła, który zjedli nasi prarodzice Adam i Ewa. Już przed przyjęciem chrztu przez Polskę, Słowianie czcili bożka wina - Bachusa. Wino pochodzi z Kaukazu i jak większość genialnych, najlepszych wynalazków powstało przez zwykły przypadek. Nie potrafiono wówczas zabezpieczyć soku przed spowodowanym drożdżami "psuciem" się - [...]

Formy i kolory w łazience

Czytaj za darmo! »

Planując urządzenie łazienki, przede wszystkim analizuje się koncepcję wymarzonej aranżacji, ale również możliwości dokonania podłączeń do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z ewentualnymi zmianami nowych punktów przyłączy. Robi się to w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz zachowania jej funkcjonalności. Dlatego bardzo istotnym zagadnieniem w projektowaniu łazienki jest jej funkcjonalny podział na strefy. Gdzie indziej odbywamy codzienną pielęgna[...]

Ekologiczne znaczenie glebowej substancji organicznej

Czytaj za darmo! »

Stała faza gleby składa się z części mineralnej i organicznej. Część organiczna składa się z resztek roślinnych i zwierzęcych, obumarłych komórek drobnoustrojów oraz nawozów naturalnych i organicznych. Materiały te stanowią podstawowy substrat do tworzenia właściwych związków humusowych. Humus, czyli próchnica właściwa, powstaje w wyniku złożonych procesów biochemicznych zachodzących w środowisku glebowym. Równocześnie następuje rozkład wprowadzonej i pierwotnej substan[...]

Sterylizacja napojów z zastosowaniem płyt filtracyjnych

Czytaj za darmo! »

Z filtracją sterylną spotykamy się przy produkcji większości artykułów spożywczych, począwszy od piwa, poprzez wina, soki, wody mineralne, a kończąc na mleku. Sama filtracja kojarzy się nam z oddzieleniem od produktu zanieczyszczeń, które obniżałyby jego jakość. Podobnie jest przy filtracji sterylnej, lecz w tym przypadku zanieczyszczeniami są mikroorganizmy. Filtracja sterylna jest jedyną skuteczną i zarazem niezmieniającą właściwości produktu metodą zapobiegania wpływu mikroorganizmów na jego jakość. Wartość LR[...]

Wpływ spływu powierzchniowego na jakość wód rzeki Żółkiewka


  W pracy przedstawiono wyniki badań, ukazujące wpływ spływu powierzchniowego, na jakość wód rzeki Żółkiewka w warunkach intensywnej gospodarki rolnej na lessowych obszarach Wyżyny Lubelskiej. Badania wykonano w oparciu o monitorowanie odpływów powierzchniowych ze zlewni rolniczej, w trakcie których z rzeki pobierano próbki odpływającej wody. Przeprowadzone badania wykazały, że istotnym źródłem zanieczyszczenia wód rzeki Żółkiewka są odpływy powierzchniowe z terenów rolniczych. Bowiem w wyniku procesów denudacyjnych wody zostają obciążone zanieczyszczeniami takimi jak: zawiesina, związki azotu, fosforany, potas, a cząstki materiału fluwialnego i rumowisko rozpuszczone w wodzie pogarszają jej jakość, a tym samym przyspieszają proces eutrofizacji rzeki.Współczesne środowisko przyrodnicze podlega ciągłym przemianom pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, a charakter tych przemian (powolny, gwałtowny, katastrofalny) jest uzależniony od uwarunkowań środowiskowych. Produkcja GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ lut y 2013 65 Wyniki badań W 2010 r. odpływy powierzchniowe ze zlewni rolniczej w Wielkopolu wystąpiły trzykrotnie w wyniku opadów burzowych. Najintensywniejszy opad odnotowano 24 lipca. Jego średnie natężenie wyniosło 1,3 mm.min-1, a maksymalnie dochodziło do 2,5 mm.min- 1. W czasie 40 minut spadło 51 mm wody, a opad dobowy wyniósł 59 mm. Odpływ wody ze zlewni wyniósł wówczas 5,2 mm. Kolejny opad 9 sierpnia charakteryzował się średnim natężeniem rzędu 0,6 mm.min-1 (max około 1 mm.min-1). W ciągu 65 minut spadło prawie 41 mm wody, z czego około 3,5 mm odpłynęło poza zlewnię. Ostatni opad burzowy, wywołujący odpływ wody ze zlewni na poziomie 5,8 mm, wystąpił 30 sierpnia. Spadło wówczas 64 mm wody w czasie około 54 minut. Średnie natężenie opadu wyniosło 1,2 mm.min-1, a maksymalne dochodziło [...]

Wydział Ogrodniczy UR - historia i teraźniejszość


  Nauczanie ogrodnictwa w Krakowie ma ponad stuletnią tradycję. Pierwsze badania z zakresu ogrodnictwa zapoczątkowane zostały już w końcu XVIII wieku i związane były z działalnością Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsze kursy ogrodnicze przeprowadzono w 1890 r. w Ogrodzie Doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1892 r. prowadzone były już przez Studium Rolnicze Wydziału Filozoficznego. Zajęcia praktyczne i pokazy odbywały się w ogrodzie doświadczalnym, założonym w 1893 roku przez profesora Józefa Brzezińskiego na polu doświadczalnym Uniwersytetu. Pierwszymi wykładowcami ogrodnictwa byli profesorowie UJ Edward Janczewski oraz Józef Brzeziński. Profesor Janczewski był z zamiłowania ogrodnikiem, interesującym się głównie sadownictwem. Profesor Brzeziński, początkowo asystent profesora, był absolwentem Szkoły Ogrodniczej przy Warszawskim Ogrodzie Pomologicznym i studiów przyrodniczych w Paryżu.Po I wojnie światowej w 1919 roku w Studium Rolniczym UJ powstała Katedra Ogrodnictwa, której kierownictwo objął profesor Brzeziński, pionier naukowego ogrodnictwa i prezes Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie. Teren doświadczalny na krakowskim Prądniku Czerwonym otrzymał nazwę Ogrodu Warzywno-Owocowego i Pola Doświadczalnego. W 1924 r. profesor Janczewski zainicjował dwuletni kurs ogrodnictwa przy Wydziale Rolniczym UJ, przekształcony następnie w 1938 roku w trzyletnie studia ogrodnicze. Po II wojnie w 1945 roku Katedra Ogrodnictwa UJ wznowiła działalność, a jej kierownikiem został profesor St[...]

 Strona 1  Następna strona »