Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gromiec"

Międzynarodowe Sympozjum Wodne - Giardini-Naxos, Włochy, 24-26 października 2010 r.

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowe Sympozjum Wodne odbyło się w miejscowości Giardini- Naxos, leżącej w najbardziej egzotycznej części Sycylii, na północnym wybrzeżu Morza Jońskiego. Wyspa Sycylia, położona w samym sercu Morza Śródziemnego, o antycznych tradycjach zaopatrzenia w wodę, została wybrana przez organizatorów na miejsce tej imprezy.Sympozjum zorganizowano z okazji dwóch jubileuszy: 50-lecia (1960-2010) [...]

Zastosowanie nowych urządzeń do dezynfekcji wody i ścieków


  Znaczenie dezynfekcji UV z roku na rok systematycznie wzrasta czego dowodem jest coraz więcej instalacji UV na świecie. Praca przedstawia nowoczesne urządzenia dla systemów dezynfekcji wody i ścieków za pomocą promieni ultrafioletowych (UV), opracowane przez firmę LIT. Zaprezentowano także szereg zastosowań powyższych systemów.Dezynfekcja wody promieniami uv - nowe rozwiązania techniczne Wiele zalet technologii UV w stosunku do tradycyjnych metod sprawiło, że jest ona coraz to chętniej stosowana i ulega ciągłemu rozwojowi i udoskonalaniu. Przede wszystkim jest to proces czysto fizyczny, który nie zmienia smaku i zapachu wody i nie tworzy szkodliwych produktów ubocznych dezynfekcji. Dodatkowo światło UV eliminuje potrzebę transportu, przechowywania i wykorzystywania potencjalnie groźnych chemikaliów. W przypadku niektórych mikroorganizmów takich jak Clostridium, Cryptosporidium czy Giardia promieniowanie UV jest znacznie skuteczniejszym sposobem dezynfekcji niż metody chemiczne. Pierwotniaki. takie jak Cryptosporidium czy Giardia nie są limitowane w wodzie, a były już powodem wielu epidemii w różnych państwach świata. Wszystko to sprawia, że liczba zainstalowanych reaktorów UV na świecie jak i w Polsce systematycznie wzrasta. Do dezynfekcji wody zarówno na stacjach uzdatniania wody, przemyśle spożywczym jaki i też wody w basenach, stosuje się zamknięte reaktory ciśnieniowe. Reaktory firmy LIT Technologie wykorzystują promienniki niskociśnieniowe wysokowydajne o mocy do 600 W i gwarantowanej żywotności wynoszącej 12 000 h. Promienniki niskociśnieniowe, są monochromatyczne, czyli w większości emitują promieniowanie UV o stałej długości fali czyli 254 nm. Tego typu promienniki zawierają małą ilości pary rtęci w gazie obojętnym (zazwyczaj argonie) i wykorzystują łuk elektryczny do pobudzenia atomów rtęci, które następnie emitują światło UV. Promienniki niskociśnieniowe są dłuższe od promienników średniociśnieniowych i ułożone są[...]

Postęp w odzysku fosforu z odcieków z przeróbki osadów ściekowych za pomocą technologii krystalizacji struwitu w Ameryce Północnej i Europie - wybrane przykłady DOI:


  P owszechnie panuje pogląd, że fosfor - stanowiący źródło życia, należy z jednej strony do tzw. krytycznych materiałów surowcowych jako fosforan, z drugiej zaś stanowi jedną z głównych przyczyn eutrofizacji wód. Z kolei, idea gospodarki cyrkulacyjnej sprawia, że możliwy jest odzysk fosforu, m.in. z odcieków w przeróbce osadów ściekowych, umożliwiający wykorzystanie odzyskanego fosforu do produkcji ekologicznego nawozu. Umożliwia to zamknięcie obiegu fosforu w przyrodzie, zgodnie z ideą gospodarki cyrkulacyjnej, która znajduje coraz szersze zastosowanie nie tylko w gospodarce odpadowej, ale również w gospodarce wodno-ściekowej. Konieczność redukcji coraz większych ładunków substancji biogennych dla zabezpieczenia odbiorników przed eutrofizacją i związanych z tym coraz ostrzejszych kryteriów jakościowych dla ścieków odprowadzanych do wód sprawia, że instalacje odzysku zaczynają powstawać na dużych komunalnych oczyszczalniach ścieków, lub jako duże instalacje regionalne. Sprzyja temu ekonomika skali, jak też korzyści ekonomiczne uzyskiwane m.in. ze sprzedaży ekologicznego nawozu. Implementacja odzysku fosforu pozwala na spowolnienie procesu eutrofizacji zasobów wodnych. Według UNEP, zanieczyszczenie zasobów wodnych substancjami biogennymi stanowi jeden z największych problemów środowiskowych XXI wieku, powodujący zakwity glonów i powstawanie martwych stref w sąsiednich ekosystemach wodnych, szczególnie morskich. Bardziej istotnym, niż sam problem środowiskowy, może okazać się fakt szybko zmniejszających się światowych zasobów fosforu oraz to, że znajdują się one w zasobach nielicznych państw. INSTALACJE ODZYSKU FOSFORU W AMERYCE PÓŁNOCNEJ Recyrkulację fosforu w Ameryce Północnej umożliwiają innowacyjne technologie, które szybko znajdują zastosowanie w praktyce. Jedną z nich, powszechnie stosowaną, jest technologia Pearl kanadyjskiej firmy Ostara, dotycząca odzysku substancji biogennych, szczególnie fosforu, w formie struwitu [...]

 Strona 1