Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF KANIA"

Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich w jednoczącej się Europie

Czytaj za darmo! »

Podstawowym sposobem oceny miejsca i roli rolnictwa, z punktu widzenia ekonomicznego, jest jego udział w produkcie krajowym brutto (PKB) oraz udział zatrudnionych w rolnictwie w ogólnej liczbie zatrudnionych. Udział rolnictwa w PKB w Polsce w 1950 r. wynosił około 30%, a udział zatrudnionych w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących 50%. Uprzemysłowienie po wojnie w naszym kraju doprowadziło w 2006 r. do spadku udziału rolnictwa w PKB do 4,2% i udziału zatrudnionych w rolnictwie do 16,2%. W krajach wysoko rozwiniętych, jak np. w USA, wskaźniki te w 2001 r. wynosiły poniżej 1%, a w 15 krajach Unii Europejskiej (UE) kolejno 1-3% i 2-5%. Powstaje zatem pytanie, czy te wskaźniki rzeczywiście świadczą o zmniejszeniu znaczenia rolnictwa? Według wielu ekonomistów rolnych, a [...]

 Strona 1