Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RENATA KASPRZAK-MAJAK"

Katalizatory platynowe na nośnikach bitlenkowych w reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Przebadano właściwości katalizatorów platynowych zawierających 2% i 5%Pt na nośnikach: 10%TiO2/SiO2, 10%TiO2/Al2O3-SiO2, 5%TiO2/Al2O3, 10%TiO2/Al2O3. W celu porównania właściwości katalitycznych układów mono- i bitlenkowych, przebadano również katalizatory zawierające 2%Pt i 5%Pt na SiO2 i TiO2. Na nośniki komercyjne TiO2 nanoszono z izopropanolanu tytanu. Platynę wprowadzono z kwasu chlor[...]

 Strona 1