Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN GAWĘCKI"

Postęp w produkcji żywności a zalecenia żywieniowe

Czytaj za darmo! »

Produkcja żywności w Polsce na przełomie XX i XXI w. ulegała dynamicznym zmianom determinowanym przez wiele różnych czynników, które można sklasyfikować w trzech kategoriach: konsumenckiej, technologicznej i normatywno-marketingowej. Pierwsza kategoria obejmuje m.in. strukturę demograficzną społeczeństwa, jego wykształcenie, preferencje, postawy i zamożność (siłę nabywczą), a także sytuację[...]

12 lat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Czytaj za darmo! »

Polski system kształcenia na poziomie szkoły średniej po II wojnie światowej zakładał jednolity program nauczania wszystkich przedmiotów, a indywidualne uzdolnienia uczniów były rozwijane na zajęciach dodatkowych w tzw. kółkach zainteresowań, przy czym wybór tematyki tych zajęć i ich formę pozostawiano nauczycielowi. Sprawdzianem zdobytej wiedzy był egzamin maturalny, a dla tych, którzy [...]

 Strona 1