Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Frank KUPFER"

Nie tylko więzy historyczne


  Utrzymywanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków jest dla Wolnego Kraju Saksonii celem działalności o randze konstytucyjnej. Pierwszoplanowym zadaniem saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa jest rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska oraz współpraca wyspecjalizowanych instytucji, zajmujących się rolnictwem i gospodarką leśną. Powiązania historyczne Sąsiedztwo Polski z Niemcami to prawie tysiąc lat wspólnej historii. Wyrazem bardzo ścisłego powiązania był chociażby wybór elektora saskiego Augusta Mocnego i jego syna na królów Polski. Ich panowanie trwało od 1697 do 1763 roku. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego podstawę dla dzisiejszej współpracy stanowi zawarty między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Saksonia ze swej strony podpisała na jego podstawie 17 września 1999 roku z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, 2 maja 2000 roku - z województwem dolnośląskm, a także 19 listopada 2008 roku z województwem lubuskim porozumienia o wzajemnej współpracy. Z sąsiadującymi polskimi województwami Saksonia utrzymywała ścisłe kontakty jeszcze przed wprowadzeniem w Polsce reformy administracyjnej z roku 1999. W dziedzinie ochrony środowiska podstawowe znaczenie miała wówczas współpraca z województwem jeleniogórskim. Program Cel 3 - instrument służący wspieraniu współpracy transgranicznej Współpraca transgraniczna wymaga instrumentów wspomagających rozwój partnerstwa. Na terenach przygranicznych instrument taki stanowi Cel 3, który w innych miejscach określany jest również jako Europejska Współpraca Terytorialna. Dostępne w obecnej perspektywie fi nansowej UE do roku 2013 środki wsparcia są znaczne i wynoszą 104 mln euro na rejony przygraniczne Saksonii i 70 mln euro na współpracę transgraniczną na terenie Polski. Projekty, które uzyskały akceptację do roku 2013 mogą być realizowane jeszcze do roku [...]

 Strona 1