Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZUZANA MIKULOVÁ"

Utilization possibilities of selected wastes by pyrolysis

Czytaj za darmo! »

Wreck of a car is treated as a waste stream when vehicles are shredded to recover metals. Wreck of a car is composed mostly of plastics, foam and rubber. Due to such a composition, pyrolysis of these materials appear to offer many advantages as a resource recovery option. This study deal with pyrolysis of some wreck of a car at 650 °C in semiindustrials scale screw kiln reactor with a feed rate of 5 kg/h. Wrak samochodu jest traktowany jako strumień odpadów, kiedy złom samochodowy jest strzępiony w celu odzyskania metalu. Wrak samochodowy zbudowany jest głównie z plastików, pianek i gumy. Z powodu takiego składu piroliza tych materiałów może zaoferować wiele korzyści jako sposób odzyskiwania zasobów. Badania te związane są z pirolizą wraku samochodowego w temperaturze 650 °C w skali[...]

 Strona 1