Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna SZERENOS"

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów

Czytaj za darmo! »

Cechą charakterystyczną Mazowsza są przestrzenne dysproporcje w poziomie rozwoju, powodujące brak spójności społeczno- -gospodarczej.Potencjalne klastry przemysłowe na Mazowszu na podstawie współczynnika lokalizacji przemysłu Województwo mazowieckie ma charakter przemysłowo- rolniczy. Najbardziej uprzemysłowioną część Mazowsza stanowi Warszawski Okręg Przemysłowy wraz z ośrodkami subregiona[...]

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów

Czytaj za darmo! »

Cechą charakterystyczną Mazowsza są przestrzenne dysproporcje w poziomie rozwoju, powodujące brak spójności społecznogospodarczej. Coraz częściej czynnikiem sprzyjającym do wysokiej jakości staje się kooperacja, przybierająca różne formy. Przy obecnym stopniu liberalizacji i globalizacji gospodarki światowej oraz gwałtownych zmianach technicznych i technologicznych, na rynku coraz większe s[...]

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów

Czytaj za darmo! »

Podstawowe informacje na temat wsparcia finansowego sformalizowanych klastrów na Mazowszu w nowym okresie programowania 2007- 2013 - w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, RPO Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wstęp W Polsce w ostatnich latach obserwuje się systematyczny przyrost sformalizowanych układów klastrowych. Obecnie nie ma w polskim prawie gospodarczy[...]

 Strona 1