Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EVRAZ VÍTKOVICE"

Demand forecasting system for general planning in metallurgical companies

Czytaj za darmo! »

The article presents a concept of demand forecasting system for increasing the quality of demand predictions in middle-term time horizon which represent an important input in the area of general planning. The designed system includes nine stages: product families’ determination, time dimensions identification, data collection and manipulation, time series analysis, forecasting methods selection, models building and evaluation, models implementation, forecasts combination and tracking results. The application of the designed system is illustrated using demand forecasting in a plant producing heavy plate cut shapes which is part of EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. company. W artykule przedstawiono koncepcję systemu prognozowania popytu dla zwiększenia jakości prognoz popytu w średniookresowym horyzoncie czasowym, który stanowi istotny wkład w zakresie planowania taktycznego. Zaprojektowany system składa się z dziewięciu etapów: określenie rodziny produktów, identyfikacja wymiarów czasowych, gromadzenie danych i ich obróbka, analiza szeregów czasowych, wybór metody prognozowania, budowa i ocean modeli, implementacja modeli, połączenie prognoz i śledzenie wyników. Zastosowanie zaprojektowanego systemu zilustrowano poprzez [...]

 Strona 1