Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Dąbrowska"

An innovative method for assessment of quality and economic parameters of hand dishwashing liquids Innowacyjna metoda jakościowej i ekonomicznej oceny płynów do ręcznego mycia naczyń DOI:10.15199/62.2015.11.19


  Fifteen com. liqs. for hand dishwashing were studied for the ability of fat emulsification and disc tests used as quality criteria of examd. liqs. In addn., dry matter content in the liqs. was detd. as an indicator of prodn. costs and the selling prices. The numerical values obtained for each liq. were summed and normalized setting percentage participation for all criteria. The presented method allows a comparative anal. of liqs. by using a single parameter defined as a coeff. of market attractiveness. Przedstawiono metodę skwantyfikowanej oceny kryterialnej płynów do ręcznego mycia naczyń, za pomocą której można wyrazić atrakcyjność rynkową analizowanego produktu. Zaproponowany liczbowy współczynnik atrakcyjności rynkowej (WAR) łączy kryteria jakościowe (wynik testu talerzowego oraz zdolności emulgowania tłuszczów) z aspektami ekonomicznymi, tj. zawartością suchej substancji jako wskaźnika kosztu produkcji oraz ceny sprzedaży jako czynnika istotnego dla klienta. Parametry te są możliwe do pozyskania bez konieczności kontaktu z producentem i stanowią wygodne narzędzie oceny marketingowej i/lub konsumenckiej.Zastosowana metoda jest elastyczna i ma cechy uniwersalne. Po odpowiednim doborze kryteriów może być również wykorzystana do oceny produktowej w innych sektorach rynkowych. Płyny do ręcznego mycia naczyń stanowią masowy produkt rynkowy. W Polsce zużywa się ok. 100 tys. t/r tych produktów, a zużycie w Europie można szacować na co najmniej 2 mln t/r. Przyjmując średnią jednostkową cenę sprzedaży 0,7 euro/L, otrzymuje się wartość rynku w wysokości 70 mln euro/r w Polsce oraz ok. 1,4 mld euro/r w Europie. Można więc uznać, że możliwość zdobycia w tym sektorze przewagi rynkowej nad konkurencją ma znaczenie makroekonomiczne. Ważącą kwestią jest w tym zakresie adekwatny pomiar wartości użytkowej i/lub ekonomicznej porównywanych płynów myjących jako produktów rynkowych1, 2). Główne komponenty recepturalne typowego płynu to wod[...]

 Strona 1