Wyniki 1-10 spośród 44 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz GLINKA"

Electric motors with permanent magnets

Czytaj za darmo! »

Synchronous motors with permanent magnets placed along the rotor circumference are investigated in the paper. Mathematical models are given for following motors: PMSM - synchronous motor, PM BLAC - brushless motor with electronic commutator sinusoidally controlled, PM BLDC - brushless motor with electronic commutator trapezoidally controlled. Streszczenie. W artykule rozpatruje się silniki sync[...]

Degradation of electrical machines windings insulation in time

Czytaj za darmo! »

Results of dc voltage diagnostic tests of electric machines' insulation make possible evaluation of insulation's degree of degradation in accordance with marking system arranged from 5 down to 1. The relationship between marking system and characterictics/parameters of insulation system has been shown, basing on results of diagnostic tests of armature windings' insulation of dc[...]

Mieczysław Jakubiec (1948-2009)

Czytaj za darmo! »

Dr inż. Mieczysław Jakubiec urodził się 11 lipca 1948 roku w Żywcu. W roku 1967 ukończył Technikum Kolejowe w Gliwicach na kierunku trakcja elektryczna. W 1973 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka o specjalności maszyny elektryczne. Pracę zawodową rozpoczął podczas semestru dyplomowego w październiku 1972 roku, w Branżowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych "Komel" w Katowicach, wykonując badania do pracy dyplomowej "Analiza węzła szczotkowego maszyn prądu stałego przy zasilaniu z przekształtników tyrystorowych" (której byłem promotorem). Wyniki badań zebrane w tej pracy zostały wykorzystane przy opracowywaniu nowej serii Pc silników prądu stałego, przeznaczonych do zasilania z przekształtników energoelek[...]

Siedemdziesięciolecie urodzin profesora Bronisława Draka

Czytaj za darmo! »

Profesor Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Bronisław Drak należy do kilkuosobowej grupy naukowców w Polsce, którzy studia techniczne ukończyli na wydziałach mechanicznych, a stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskali na wydziałach elektrycznych. Rodzice profesora pochodzili z Medyni Głogowskiej (kilkanaście kilometrów na północ od Łańcuta), w 1937 roku przenieśli się do Wierzbnej (5 km na zachód od Jarosławia). 2 stycznia 1940 roku urodził się im syn Bronisław - najmłodszy w rodzinie. Rodzice profesora byli rolnikami, a ojciec - Wojciech Drak - był także uznanym rzeźbiarzem ludowym. Jego rzeźby w drewnie były prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych, obecnie znajdują się w różnych muzeach, u przyjaciół Profesora oraz w rodzinie. Jubilat naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1946 roku. Sześć klas ukończył w Wierzbnej, gdyż tylko tyle było w szkole, a siódmą klasę ukończył w sąsiednim Ożańsku. W latach 1953-1957 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia ukończył w 1962 roku, uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika w specjalności obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej na etacie asystenta, w ówczesnej Katedrze Maszyn Elektrycznych, której kierownikiem był prof. Zygmunt Gogolewski, a w skład której wchodził Zespół Części Maszyn. Prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: rysunku technicznego, geometrii wykreślnej i podstaw konstrukcji maszyn. Od początku zatrudnienia brał czynny udział w realizacji prac dla przemysłu, głównie w zakresie prac projektowych i metod pomiaru wielkości nieelektrycznych w maszynach elektrycznych. Współpracował m.in. z: Centralnym Biurem Konstrukcyjnym Maszyn Elektrycznych w Katowicach (obecny BOBRME Komel), Fabryką Silników Elektrycznych CELMA w Cieszynie i Zakładami Wytwórc[...]

Problemy z pakietem klimatyczno-energetycznym

Czytaj za darmo! »

Marian Miłek: Problemy z pakietem klimatyczno- energetycznym. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie (książka do pobrania na stronie internetowej IGEiOŚ) Polecana książka jest przeznaczona dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów kierunków energetyka i pokrewnych. Tematyka książki zainteresuje również wszystkich, którzy chcą dokładniej poznać zagadnienia związane z globalnym ociepleniem w innym ujęciu niż propaguje to Unia Europejska. Zagadnieni[...]

Nowe książki - Jakub Bernatt: "Obwody elektryczne i magnetyczne maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi”.

Czytaj za darmo! »

Monografia dotyczy obwodów elektrycznych i magnetycznych maszyn elektrycznych cylindrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi NdFeB. W monografii omówiono pracę silnikową i pracę prądnicową maszyn. Pracę silnikową rozpatrzono oddzielnie dla trzech typów sterowania: sterowanie stałoprądowe trapezowe (BLDCM), sterowanie stałoprądowe sinusoidalne (BLSM) i sterowanie zmiennoprądowe synchroniczne (PMSM). Regulacja prędkości obrotowej silników BLDCM i BLSM jest realizowana poprzez zmianę napięcia stałego zasilającego silniki, a regulacja prędkości obrotowej w silnikach PMSM jest realizowana poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego jak w każdym silniku synchronicznym. Dobrze że ten podział został wprowadzony, gdyż w literaturze nie wyróżnia się pracy silnika BLSM i PMSM nazywając je silnikami synchronicznymi. Nazwa ta jest o tyle uzasadniona, że bu[...]

 Strona 1  Następna strona »