Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wachowicz"

Super spieki lidera DOI:

Czytaj za darmo! »

Konstruktorzy narzędzi skrawających i medycznych poszukują nowych materiałów charakteryzujących się unikalnymi właściwościami. Nieograniczone możliwości wytwarzania zaawansowanych materiałów daje technologia SPS (Spark Plasma Sintering). technologia SPS to metoda szybkiego i efektywnego spiekania proszku, umożliwiająca uzyskiwanie materiałów mających wiele zastosowań. SPS wykorzystuje impulsy elektryczne prądu stałego. Duża prędkość nagrzewania spiekanego proszku (rzędu 1000°C/min) znacznie ogranicza czas uzyskania temperatury spiekania, a tym samym efektywnie skraca czas procesu wytwórczego. UP[...]

Charakterystyka kompozytów WCCo-cBN otrzymanych metodą PPS DOI:10.15199/28.2015.5.4


  Węglik wolframu w osnowie kobaltu jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów na narzędzia skrawające. W celu zwiększenia jego odporności na ścieranie wprowadza się rozproszone cząstki cBN, które mają kilkakrotnie większą odporność na ścieranie niż węgliki spiekane w osnowie kobaltu. W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania kompozytu WC6Co-20% cBN metodą PPS (Pulse Plasma Sintering) na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Spieki zostały wykonane w temperaturze 1050, 1100, 1200°C, były spiekane przez 300 s, ich gęstość wynosi odpowiednio 98,2%, 100% oraz 99,7% gęstości teoretycznej. Twardość spieku o 100% gęstości teoretycznej wynosi 2197 HV5. Dyfrakcja rentgenowska wykonana dla próbki spiekanej w temperaturze 1100°C przez 300 s nie ujawnia przejścia twardej odmiany cBN w niepożądaną i miękką strukturę hBN. Zdjęcia wykonane na skaningowym mikroskopie elektronowym w próbkach otrzymanych w temperaturze 1050°C ujawniają niepełne ukształtowanie ziarna węgliku wolframu, ponadto w strukturze obserwuje się występowanie porów. Obraz mikrostruktury próbki spiekanej w 1100°C przez 180 s przedstawia dobrze ukształtowane ziarno WC, występuje porowatość. Wydłużenie czasu spiekania do 300 s korzystnie wpływa na mikrostrukturę próbki, ziarno jest dobrze ukształtowane o charakterystycznych ostrych krawędziach, z dobrym umocowaniem ziaren cBN oraz brakiem zauważalnej porowatości. Zwiększenie temperatury spiekania do 1200°C sprzyja zjawisku powierzchniowej degradacji cząstek cBN (przemianie w niepożądaną strukturę hBN). Słowa kluczowe: PPS, cBN, węglik wolframu, WC, plazma, spiekanie.1. WPROWADZENIE Węgliki spiekane WC-Co są szeroko sosowanym materiałem do wytwarzania narzędzi skrawających do obróbki różnego rodzaju materiałów. Wykorzystywane są również do produkcji części maszyn narażonych na duże zużycie przez tarcie. Właściwości węglików można zmieniać w szerokim zakresie pr[...]

Wpływ ciśnienia prasowania na właściwości kompozytów WCCo-cBN wytwarzanych metodą PPS DOI:10.15199/28.2015.6.34


  Influence of load on the properties of WCCo-cBN composites produced by the PPS method Cubic boron nitride (cBN) is the material next to diamond in respect of hardness and heat conductivity, but, contrary to diamond, it shows weak reactivity with ferrous materials. In view of these properties, cubic boron nitride is an excellent material for the fabrication of cutting tools such as e.g. those made of heat-treated steels, nickel-based alloys, or cobalt. Under elevated temperature and under normal pressure, cubic boron nitride undergoes transformation into its stable phase hBN. Traditional cBN sinters (polycrystalline cubic boron nitride — PCBN) with a metallic matrix are usually sintered using the expensive High Pressure High Temperature (HPHT) method which requires high pressure of 4÷5 GPa to avoid the transformation of hard cBN into its soft hexagonal hBN phase. The present study is concerned with how the load affect on the properties of the WCCo composites which contain 20 vol. % of cBN with the particle size ranging from 5 to 12 μm. The powders were sintered in an apparatus for high-current pulse sintering (Pulse Plasma Sintering). The idea underlying the process is to heat the pre-consolidated powder using electric pulses, the heating being realized via the Joule heat dissipated at the contacts between the individual powder particles. During the electric current impulses the instantaneous temperature on the powder particle surfaces reaches several thousand Celsius degrees, and after the current decays, it quickly falls to the prescribed sintering temperature. The study showed that the sintering at the temperature 1100°C, under the load 30 MPa (in the first stage) and 100 MPa (in the second stage), for 10 min yielded sinters with the density above 99% GT with hardness of about 223 HV10. Key words: pulse plasma sintering, cubic boron nitride (cBN), cemented carbides, composites. Regularny azotek boru (cBN) jest drugim po diamencie[...]

 Strona 1