Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HIERONIM MACIEJEWSKIA"

Epoksyfunkcyjne karbosilany i siloksany - środki wiążące, sieciujące i modyfikujące

Czytaj za darmo! »

Epoksyfunkcyjne karbosilany są jednymi z najważniejszych silanowych środków wiążących, sieciujących i modyfikujących polimery, podobnie jak siloksany z grupą epoksydową, które dodatkowo są cennym surowcem do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych. Obydwa te produkty zostały zsyntezowane poprzez katalityczne hydrosililowanie eteru allilowo- glicydylowego trialkoksysilanem lub wo[...]

N-podstawione aminofunkcyjne karbosilany jako promotory adhezji - technologia otrzymywania i zastosowania

Czytaj za darmo! »

N-podstawione aminofunkcyjne karbosilany, zwłaszcza z podstawnikami aromatycznymi, np. N-fenylo-3-aminopropylotrimetoksysilan lub N-benzylo-3-aminopropylotrimetoksysilan, stosowane jako promotory adhezji, wykazują w wielu przypadkach dużo lepsze właściwości niż tradycyjne aminosilany. Przedstawiono główne kierunki zastosowań tych związków oraz metodę ich syntezy opartą na reakcji substytuc[...]

 Strona 1