Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz PLECHOWICZ"

Analiza wpływu chropowatości powierzchni wsadu na przyczepność zgorzeliny

Czytaj za darmo! »

Stan powierzchni wsadu nagrzewanego przed przeróbką plastyczną ma istotne znaczenie, zarówno w aspekcie przebiegu procesu utleniania, jak i dla zjawiska przyczepności zgorzeliny. parametrem określającym stan powierzchni jest jej chropowatość. W pracy zaprezentowano wpływ chropowatości powierzchni na przyczepność zgorzeliny. Opracowano funkcje matematyczne opisujące korelację pomiędzy przyczepno[...]

 Strona 1