Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Dębińska"

Role of chemicals in development of technological properties of the drilling fluids Rola środków chemicznych w kształtowaniu właściwości technologicznych cieczy wiertniczych DOI:10.15199/62.2015.5.11


  A review with 36 refs., of additives to drilling fluids (gas migration-reducing agents, setting time controllers, filling materials, plastificators and superplastificators, thickeners, filtration-improving agents, liquefying agents, ballast matter, hydration inhibitors, surface-active agents and lubricants). Przedstawiono zastosowanie różnych środków chemicznych w technologii cieczy wiertniczych. Środki te są niezbędne w recepturach płuczek i zaczynów cementowych, które mogą być używane w procesie wiercenia otworu, a następnie uszczelniania rur okładzinowych. Przedstawione środki chemiczne podzielono wg funkcji, jaką pełnią one w składach płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych. Opisane środki zaliczono do regulatorów czasu wiązania zaczynów cementowych, wypełniaczy, materiałów podnoszących wytrzymałość kamienia cementowego, polimerowych inhibitorów hydratacji skał ilastych, elektrolitów, środków chemicznych zwiększających lepkość, materiałów ilastych, materiałów obciążających, środków obniżających parametry reologiczne, środków zmniejszających filtrację oraz środków chemicznych o specjalnym przeznaczeniu. Z procesem wiercenia otworów nierozerwalnie związana jest technologia cieczy wiertniczych stosowanych na poszczególnych etapach ich realizacji. Do głównych zadań tych cieczy należy przede wszystkim urabianie skały przy odpowiednim przeciwciśnieniu hydrostatycznym i jej usuwanie z dna otworu (tzw. zwiercin) oraz zabezpieczenie jego ścian i uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą okładzinową a ścianą otworu, tak aby stanowiła ona barierę dla przepływu płynów złożowych w kierunku wylotu otworu. Zadania te spełniają płuczki wiertnicze i zaczyny uszczelniające. Płuczka wiertnicza to jeden z czynników odgrywających ważną rolę w procesie wiercenia otworów. Od rodzaju i właściwości zależy przebieg wiercenia otworu i jego stan techniczny oraz prawidłowe dowiercanie i udostępnianie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Składy[...]

 Strona 1