Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ STOLAREK"

Piroliza i zgazowanie osadów ściekowych

Czytaj za darmo! »

Podano charakterystykę osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz przegląd metod termochemicznej obróbki osadów ściekowych. Przedstawiono również możliwości określania właściwości tych osadów przy wykorzystaniu termograwimetrii. A review with 35 refs. covering characteristic data and thermochemical treatment of sewage sludge with particular reference to pyrolysis and gasific[...]

 Strona 1