Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman Edmund Sioda"

Z półki księgarskiej - Paula Yurkanis Bruice ORGANIC CHEMISTRY (Chemia organiczna)

Czytaj za darmo! »

Autorka recenzowanego podręcznika jest doktorem chemii i starszym wykładowcą na University of California w Santa Barbara w USA. Pochodzi ze stanu Massachusetts, który ma ogromny potencjał edukacyjny, finansowy i przemysłowy, choć w USA zajmuje dopiero 44. miejsce pod względem powierzchni i 13. pod względem liczby ludności. Założycielami stanu byli religijni wygnańcy z Wielkiej Brytanii, po których pozostały takie cechy, jak pracowitość, oszczędność oraz kult książki i edukacji. Autorka uzyskała doktorat na Uniwersytecie Wirginii oraz odbyła staże podoktoranckie z biochemii i farmakologii. Nic więc dziwnego, że podręcznik szczególnie dużo miejsca poświęca przykładom z pogranicza chemii i biologii. Podręcznik ma charakter multimedialny i uzupełniony jest pomocami naukowymi dostępnymi w sieci, m.in. pod adresami: www.aceorganic.com i www.chemplace. com. [...]

Z półki księgarskiej - Jonathan Crowe, Tony Bradshaw CHEMISTRY FOR THE BIOSCIENCES. THE ESSENTIAL CONCEPTS (Chemia dla nauk biologicznych. Podstawowe pojęcia)

Czytaj za darmo! »

Podręcznik został przygotowany z myślą o osobach studiujących nauki biologiczne (bionauki) i zawiera podstawowy materiał z chemii konieczny do opanowania tych kierunków wiedzy. Nauki biologiczne rozrosły się ogromnie i obejmują tak rozliczne dziedziny, jak biochemia, chemia biologiczna i medyczna, biotechnologia, biologia zachowawcza (środowiska) i ekologia, nauki o środowisku, biologia ewolucyjna, biologia człowieka, biologia układów zwierzęcych, mikrobiologia i choroby zakaźne, sport i nauki o zdrowiu oraz biologia molekularna i komórkowa. Z każdym rokiem wzrasta liczba osób studiujących nauki biologiczne. Jednocześnie rośnie znaczenie i procentowy udział tych dziedzin nauki w światowej gospodarce i w poszczególnych gospodarkach narodowych. Systemy edukacyjne są nastawione na kształcenie studiujących początko[...]

 Strona 1