Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz BĄBA"

GŁOWICA DO NANOSZENIA MIESZANKI ELASTOMEROWEJ NA TAŚMĘ W LINII TECHNOLOGICZNEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Kompozyty tkaninowo-elastomerowe wytwarzane metodą łączenia kilku warstw materiałów o różnych właściwościach fizycznych mają unikatowe cechy użytkowe wynikające zarówno z właściwości łączonych komponentów, jak i ze sposobu ich połaczenia [1, 2, 5]. Coraz częściej są wytwarzane wielofunkcyjne kompozyty zawierające innowacyjne materiały wykazu-jące między innymi właściwości absorbujące energię, umożliwiające tłumienie uderzeń, właściwości wodoszczelne oraz grzybobójcze i bakteriobójcze [3, 4]. Duże możliwości kształtowania finalnych właściwości spowodowały, że znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach techniki i gałęziach gospodarki, takich jak: - przemysł meblarski, tapicerstwo i kaletnictwo, - przemysł obuwniczy (materiały konstrukcyjne, wkładki do butów), - izolacje dźwiękowe i cieplne oraz wykładziny w budownictwie, wykładziny i maty pochłaniające energię [3] w tym o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych,- budownictwo lądowe i wodne (geowłókniny i membrany, wodoszczelne membrany pod asfalt, kompozyty wielowarstwowe do wałów przeciwpowodziowych), - oddychające i ochronne wyroby sportowe, - osłony amortyzujące na placach zabaw, w parkach rozrywki, sprzętach w placówkach medycznych i domach opieki, osłony balistyczne, - przemysł odzieżowy, - przemysł samochodowy [4], - urządzenia filtracyjne, - środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne, elementy osłon głowy i karku). W zależności od rodzaju materiałów tworzących kompozyt i jego przeznaczenia stosuje się odpowiednie metody łączenia poszczególnych warstw, zapewniające wymaganą wytrzymałość, elastyczność, przepuszczalność powietrza i pary wodnej (o ile są wymagane) oraz opłacalność i ekologiczność produkcji. Technologia umożliwia zazwyczaj łączenia do 5 warstw materiałów różnego typu oraz cięcie ich na żądaną szerokość. Stosowane są następujące techniki łączenia: - Metoda hot-melt polega na łączeniu materiałów przy użyciu termotopliwy[...]

 Strona 1