Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ GOŁDYN"

Nowe katalizatory polimerowe do procesów utleniania związków organicznych

Czytaj za darmo! »

Zsyntetyzowano grupę heterogenicznych katalizatorów zawierających kompleksy kobaltu (II) i niklu(II). Jako nośnika dla otrzymanych katalizatorów użyto polianiliny (PANI), poli-o-toluidyny (POT) i poli-o-anizydyny (POA). Prowadzono reakcje utleniania związków organicznych na wymienionych katalizatorach w obecności tlenu cząsteczkowego. Głównymi produktami reakcji były ketony i epoksydy, otr[...]

 Strona 1