Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIA SZULC"

Otrzymywanie salmiaku metodą zasadową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zasadową metodę krystalizacji salmiaku z roztworu pokarbonizacyjnego otrzymywanego podczas produkcji sody. Przed krystalizacją i oziębieniem do roztworu dodaje się amoniak, który zobojętnia jony HCO- 3 . Powstały w roztworze węglan amonu oraz niska temperatura ułatwiają krystalizację salmiaku. oncepcję otrzymywania salmiaku1) nazwano metodą zasadową2,3). W metodzie tej jony H[...]

 Strona 1