Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW BIEGOWSKI"

Nowatorska metoda analizy hydrodynamicznej progów podwodnych i ich skuteczności w ochronie brzegu DOI:


  CHARAKTERYSTYKA BRZEGU MORSKIEGO I PROGÓW PODWODNYCH Ponad 80% kołobrzeskich wałów wydmowych zabudowują hydrotechniczne obiekty ochrony brzegu. Zastosowano umocnienia w postaci: narzutów z gwiazdobloków, ostróg, sztucznego zasilania brzegu, ścianek szczelnych, jak również elementy biotechniczne. Tymczasowo występowały również elementy typu waveblock i geotuby wypełnione piaskiem oraz cementem, jednak umocnienia te zostały zdemontowane ze względu na ich niewielką efektywność w powstrzymywaniu procesów erozyjnych [12]. W 2012 r. ukończono prace związane z zaplanowanymi umocnieniami hydrotechnicznymi, tj. progami podwodnymi, usytuowanymi w profilach 330-333,5 KM w odległości 100-120 m od brzegu i wykonanymi jako nasypy kamienne, równoległe do brzegu [14]. Przykładowy profil niwelacyjno-batymetryczny (331,5 KM), w którym wybudowano próg podwodny, przedstawiono na rys. 1., zaś przekrój progu podwodnego na rys. 2. Progi podwodne, które omawiane są w tym artykule, to ciągłe lub przerywane budowle podwodne, które są usytuowane w kierunku równoległym do plaży. Ich zadaniem jest zatrzymanie rumowiska wynoszonego z plaży w głąb morza. KRYTERIUM ODPORNOŚCI BRZEGU MORSKIEGO Zastosowanie kryterium odporności brzegu morskiego to sposób na szybką, inżynierską ocenę odporności brzegu [1]. Wskaźnikiem kryterium jest wielkość powierzchni przekroju niwelacyjno-batymetrycznego, który zawiera się w przedziale między rzędnymi: z1 = 2 m - średnia wysokość podstawy wydmy; z2 = - 6 m - tzw. głębokość zamknięcia, czyli głębokość, poniżej której przyjmuje się, że nie występuje transport osadów w profilu batymetrycznym. Pole powierzchni, ograniczone profilem brzegowym z (x), wyznacza się zgodnie z całką: (1) gdzie: x1 - odcięta, dla której rzędna profilu x1 = 2,0; x2 - odcięta, dla której rzędna profilu x2 = -6,0; z (x) - funkcja opisująca profil. Na podstawie analiz ponad tysiąca profili niwelacyjno-batymetrycznych, Instytut Morski okr[...]

 Strona 1