Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIA WŁADYKA-PRZYBYLAK"

Układy pęczniejące jako efektywne bariery przeciwogniowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę pęczniejących systemów, tj. niezbędne składniki do uzyskania efektywnego systemu pęczniejącego, mechanizm ich działania podczas spalania. Przedstawiono również wyniki badań IWN nad pęczniejącymi systemami, m.in. wpływ różnych modyfikatorów wprowadzanych do żywicy aminowej podczas procesu kondensacji na skuteczność ogniochronną i izolacyjną systemów pęczniejący[...]

Ogniochronny lakier pęczniejący

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad otrzymaniem pęczniejącego ogniochronnego środka do zabezpieczania materiałów palnych. Określono wpływ rozmiaru cząstek zastosowanych modyfikatorów, w tym w skali nano, na skuteczność ogniochronną systemów pęczniejących a także porównano z efektywnością działania przeciwogniowego impregnacji środkami solnymi. Wynikiem prac jest opracowanie tec[...]

Palność kompozytów polipropylenowych wzmacnianych odpadowymi surowcami lignocelulozowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań palności kompozytów polimerowych wzmacnianych odpadowymi surowcami lignocelulozowymi (paździerze lniane i konopne). Celem pracy było poznanie wpływu modyfikacji chemicznej materiałów lignocelulozowych w kierunku polepszenia ich adhezji do polimeru oraz uaktywnienia środków ogniochronnych na powierzchni w kierunku zwiększenia ich stabilności termicznej. Dobór ter[...]

 Strona 1