Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Pawlaczyk"

Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym


  Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego VAM, poprzez jego niekatalityczne (termiczne) spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym TFRR. Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie od stężeń wlotowych metanu nieco wyższych niż 0,2% obj., a powyżej 0,4% obj. metanu z możliwością znaczącego odzysku ciepła. Wykazano, że przy stężeniach zbliżonych do 1% obj. możliwy jest odzysk ciepła wynoszący co najmniej 5 MWt w przeliczeniu na 100 000 Nm3/h przepływu powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono model matematyczny procesu i wybrane wyniki jego walidacji wykonanej drogą porównania wyników eksperymentów z wynikami symulacji matematycznych. Methods for non-catalytic combustion of ventilation air MeH from coal mine shafts in thermal flow reversal reactors were presented. A demonstration reactor was operated autothermally for MeH concns. higher than 0.2% by vol. and, moreover, with substantial heat recovery at above 0.4% by vol. The MeH concn. approaching 1% by vol., the heat recovery of at least 5 MW for every 100 000 m3/h of ventilation air was achieved. A math. model of the process was validated by comparison of exptl. and simulated data. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Krzysztof Gosiewski*, Anna Pawlaczyk, Manfred Jaschik Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym Combustion of coal-mine ventilation air methane in a thermal flow reversal reactor Mgr inż. Anna PAWLACZYK w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach na stanowisku asystenta. Specjalność - termiczne spalanie nisko stężonych mieszanin metan-powietrze, inżynieria reaktorów, inżynieria środowiska. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5, tel.: (32) 231-08-11 w. 126; fax: (32) 2[...]

 Strona 1