Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA KONRATOWSKA"

Zastosowanie substancji zmiennofazowych w produktach firmy CSV

Czytaj za darmo! »

Jednym z rozwiązań, które uwzględnia ochronę środowiska oraz oszczędność energii, są budynki pasywne. Do ich realizacji nie są potrzebne wyszukane, trudno dostępnemateriały. Stosuje sięm.in. wylewki podłogowe czy tynki, które podczas produkcji zostały odpowiednio zmodyfikowane o tzw. materiały zmiennofazowe (PCM - Phase Changing Material).CSV we współpracy z firmą BASF, w trosce o swoich najbardziej wymagających klientów, wprowadziła na rynek dwa produkty zawierające PCM: Klima-Tynk PCM 544 oraz Klima- Podkład PCM 550. Podstawową ich f[...]

Wykorzystanie metody utleniającego strącania do otrzymywania ferrytów FeFe2O4 i NiFe2O4 z odpadowego siarczanu żelaza(II)

Czytaj za darmo! »

Omówiono jeden z możliwych sposobów wykorzystania odpadowego siarczanu żelaza(II), powstającego podczas produkcji bieli tytanowej. Przedstawiono warunki otrzymywania ferrytów FeFe2O4 i NiFe2O4 oraz przeanalizowano kinetykę procesu utleniania prowadzącego do strącania tych związków. Waste FeSO4 from manufg. TiO2 was air oxidized (air flow intensity 40-80 L/h) in aq. soln. at 60°C and 80°C to Fe(III) and Ni(II) ferrites sepd. by filtration after simultaneous pptn. The reaction rate constant for the 1st order reaction was detd. The ferrite were calcinated at 200 to 900°C. Structure of the ferrites was confirmed by X-ray diffractometry. Podczas wytwarzania ditlenku tytanu metodą siarczanową z rud ilmenitowych powstają dwa uciążliwe produkty uboczne: kwas pohydrolityczny oraz uwo[...]

Adsorpcja jonów niklu(II) z roztworów wodnych przez wodorofosforan tytanu(IV)

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania właściwości sorpcyjnych wodorofosforanu tytanu(IV) jako sorbentu jonów niklu(II) w wodnych roztworach siarczanu niklu. Analizowano wpływ temperatury, stężenia jonów niklu oraz czasu kontaktu faz na wydajność procesu wymiany jonowej. Badania wykazały, że ustalenie równowagi sorpcyjnej zachodzi w czasie krótszym niż 1 h, a sprzyja mu podwyższona temperatura i małe stężenia niklu w roztworze. Stosowany jako sorbent wodorofosforan tytanu(IV) otrzymano metodą strącania z roztworu, z wykorzystaniem przemysłowego siarczanu tytanylu, powstającego podczas produkcji bieli tytanowej metodą siarczanową. Ti(IV) hydrogenphosphates were prepd. by their pptn. from aq. solns. of TiOSO4 with H3PO4 at 85°C and drying at 70°C, analyzed by X-ray diffractometry and thermo[...]

 Strona 1