Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ PACHOLEC"

Badania procesu kopolimeryzacji żywicy ftalowej z monomerami winylowymi i akrylowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania procesu kopolimeryzacji żywicy ftalowej ze styrenem, metakrylanem metylu, metakrylanem n-butylu, akrylonitrylem lub mieszaniną metakrylanu metylu i metakrylanu n-butylu. Stwierdzono, że produktem reakcji przebiegającej w ksylenie jest zawsze kopolimer żywicy ftalowej i homopolimer. Powłoki o dobrych właściwościach otrzymuje się z żywicy kopolimeryzowanej styrenem, metak[...]

 Strona 1