Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KUSTROWSKI"

Redukcja tlenków azotu wobec podpieranych montmorylonitów modyfikowanych jonami metali przejściowych

Czytaj za darmo! »

Naturalny montmorylonit podpierano tlenkami glinu lub tytanu, a następnie dotowano metalami przejściowymi (Fe, Co, Cu). Uzyskane materiały charakteryzowano pod względem składu (XRF), struktury (XRD) oraz tekstury (BET). Modyfikowane montmorylonity testowano jako katalizatory procesów redukcji NO z użyciem amoniaku lub etylenu jako reduktora. Zarówno rodzaj czynnika podpierającego jak i wpr[...]

Modelowanie kinetyki reakcji w badaniach metoda TPR katalizatorów tlenkowych

Czytaj za darmo! »

Metodą TPR badano tlenkowe układy wzorcowe Fe2O3 i MgO-Al2O3-V2O5 ulegające wieloetapowej redukcji. Przedstawiono wpływ parametrów pomiarowych, takich jak szybkość ogrzewania b, początkowa ilość redukowalnego tlenku so, szybkość przepływu F mieszaniny redukującej zawierającej co wodoru, na kształt profili TPR. Stwierdzono, że literaturowe kryteria K = so/(F·co) i P = (b·so)/([...]

 Strona 1