Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Lągiewka"

Symulacja płynięcia cząstek grafitu w suspensji kompozytowej podczas wypełniania wnęki formy

Czytaj za darmo! »

celem pracy była symulacja płynięcia cząstek grafitu podczas wypełniania wnęki formy odlewniczej suspensją kompozytową na osnowie stopu almg10. modelowano płynięcie suspensji odlewanej do formy wykonanej przy użyciu masy formierskiej ze spoiwem olejowym. w sposób graficzny przedstawiono rozmieszczenie cząstek grafitu w poszczególnych fazach płynięcia oraz po zakończeniu przepływu. charakter roz[...]

 Strona 1