Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BISKUPSKIA"

Wpływ dodatków środków przeciwzbryleniowych na skłonność do zbrylania technicznych soli magnezu


  Określono wpływ różnych środków przeciwzbryleniowych na skłonności do zbrylania siedmiowodnego siarczanu(VI) magnezu oraz sześciowodnego azotanu(V) magnezu. Jako środki przeciwzbryleniowe stosowano aminy w gaczu parafinowym, koncentraty amin, alkanosulfoniany, alkilobenzenosulfoniany, mieszaniny amin i estrów metylowych kwasów tłuszczowych, ziemię okrzemkową oraz jednowodny siarczan(VI) magnezu. Stwierdzono, że skłonność do zbrylania siedmiowodnego siarczanu( VI) magnezu z największą skutecznością zmniejszają preparaty zawierające środki powierzchniowo czynne. Najlepsze działanie w stosunku do sześciowodnego azotanu(V) magnezu wykazały preparaty zawierające aminy. Six com. anticaking agents were added in aq. solns. to MgSO4·7H2O and Mg(NO3)2·6H2O crystals at 40°C. After removal of H2O by evapn., the salts were thermostated under pressure and changing temp. (20-40°C) for 24 h as cones. The disintegrating force was the measure of the caking ability. The org. sulfonates and amines were the most efficient anticaking agents. Siedmiowodny siarczan(VI) magnezu oraz sześciowodny azotan(V) magnezu są solami powszechnie wykorzystywanymi do celów nawozowych. Wykazują one znaczną skłonność do zbrylania, będącego wynikiem łączenia się kryształów w większe aglomeraty. Zbrylanie utrudnia magazynowanie, transport, a przede wszystkim aplikację nawozów. Na skłonność do zbrylania wpływają czynniki związane z właściwościami fizykochemicznymi soli oraz czynniki wynikające z warunków, w jakich sól jest przechowywana1[...]

Technologia wytwarzania i jakość nawozów mineralnych produkowanych na bazie USP w Zakładach Chemicznych "SIARKOPOL"

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, półtechnicznych (Instytut Nawozów Sztucznych) oraz przemysłowych (Zakłady Chemiczne "Siarkopol"), dotyczących technologii otrzymywania nawozu typu USP (urea-superphosphate) oraz technologii wytwarzania nawozów wieloskładnikowych na jego bazie. A review with 26 refs. covering the 1995-9 lab and technical- scale studies on preparation of USP and gr[...]

 Strona 1