Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA JACHIMKO"

Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na jakość zasobów wodnych

Czytaj za darmo! »

Eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (SW Polska) utworzyła największe w Polsce pojezierze antropogeniczne, na terenie którego doszło do zmiany stosunków wodnych oraz degradacji jakości wody. W celu zbadania tego procesu przeprowadzono szczegółowe badania geologiczne, hydrograficzne i chemiczne w obrębie wybranego zbiornika pojezierza. Uzyskane wyniki wykazały, że wod[...]

 Strona 1