Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"FILIP BAKAJ"

The process of simulating the iron ores agglomerate production under laboratory conditions

Czytaj za darmo! »

The present work contains an analysis of knowledge, which were obtained from analysis of the results, which were attained on the laboratory sintering pan. On this laboratory sintering pan there are sufficiently simulating conditions, which are present in the sinter strand. On the basis of the theoretical analyze, analysis measuring data, computing of the balance, production, qualitative and quantitative parameters of the sintering process we can conclude, that in the case of changing of the underpressure of the sucking air the main production parameters in the process of agglomerate production ore influensad. This laboratory sintering pan sufficiently simulates conditions present on the sinter belt in relation to the production of CO, CO2, NOx, SOx and solid polluting substances in the sintering process. We can express the opinion that when changing various parameters of the sintering process (for example, changing underpressure of the sucking air) these emissions can decrease. In connection with high basicity requirements for current agglomerates it is necessary to keep their iron content. For this purpose in view laboratory sintering tests were performed to investigate the effect of sintering ores and concentrates on the agglomeration process and its products. The experiment results were analyzed and summarized in the present paper. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 451 Niniejsza praca przedstawia analizę uzyskanych wyników badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnego spiekania rud. W laboratoryjnej misie starano się odzwierciedlić rzeczywiste warunki występujące na przemysłowej taśmie spiekalniczej. Na podstawie analizy teoretycznej, analizy pomiaru wyników, szacowania wagi, produkcji, jakościowych i ilościowych parametrów procesu spiekania można stwierdzić, że w przypadku zmiany podciśnienia przesysanego powietrza można kształtować główne parametry produkcyjne w tym procesie. W przedstawianym laboratorium symuluje się warunk[...]

 Strona 1