Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Dankmeyer-Łączny "

Dwufazowy przepływ gaz-pył przez ruchome złoże kawałkowe – wyniki badań modelowych

Czytaj za darmo! »

Przez wiele lat autorzy badali dwufazowy przepływ gaz + pył przez nieruchome złoże kawałkowe. w metalurgicznych piecach szybowych gaz niosący pył przepływa przez materiały wsadowe schodzące w dół. stąd podjęto badania przepływu gazu w złożu ruchomym. na modelu fizycznym, w warunkach badań przedstawionych w Hutniku 5/2006 określono wpływ ilości pyłu, wielkości cząstek złoża, wielkości cząstek py[...]

Równania opisujące opory oddziaływania gaz-pył-złoże przy przepływie gazu wraz z pyłem przez ruchome złoże kawałkowe

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych dla wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas przepływu gazu z pyłem przez ruchome (schodzące) złoże kawałkowe. Przedstawiono równania opisujące oddziaływania występujące podczas wspomnianego przepływu. Określono wpływ zmian parametrów złoża, pyłu i gazu na wartości oddziaływań oraz na zjawiska zachodzące w badanym układzie.The paper contains results of[...]

 Strona 1